Now showing items 1-1 of 1

  • Převod notového zápisu do digitální formy 

    Vaško, Radim
    Diplomová práce specifikuje digitální metody optického rozpoznávání notového záznamu s podrobnou analýzou metod založených na odstranění notových linek a vytvoření testovacího programu, který automaticky převede obrázky ...