Now showing items 1-1 of 1

  • Zobrazování chrupavek na magnetické rezonanci 

    Němcová, Simona
    Tato práce se zabývá zobrazováním chrupavek pomocí magnetické rezonance. Nejprve je zmíněn fyzikální princip jevu magnetické rezonance a nejčastěji používané budící sekvence, následně je popsán 9.4 T MR přístroj Bruker ...