Now showing items 1-1 of 1

  • Teplotní vlastnosti automobilových světelných zdrojů 

    Halbich, Adam
    ABSTRAKT Cílem práce bylo zpracovat teoretický základ potřebný pro lepší pochopení problematiky teplotních simulací, provést konkrétní simulaci a její odladění podle měření na skutečném zdroji. Pozornost byla věnována ...