Now showing items 1-1 of 1

  • Spolehlivost pájených spojů LED panelů 

    Šimon, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá vlivem integrálu teploty a použité pájky na kvalitu pájeného spoje. V teoretické části práce je řešena technologie pájení přetavením, problematika výběru pájecí pasty či kritéria pro nastavení ...