Now showing items 1-1 of 1

  • Ekonomické způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů 

    Kristek, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá způsoby pouzdření integrovaných obvodů a modulů a to především při použití levných a nehermetických pouzder. Součástí je také na základě zadaných informací a získaných teoretických poznatků ...