Now showing items 1-1 of 1

  • Hledání korelátů změn tepové frekvence v fMRI datech 

    Jurečková, Kateřina
    Tato diplomová práce pojednává o problematice hledání korelátů změn tepové frekvence v datech funkční magnetické rezonance. Nejprve je popsán princip funkční magnetické rezonance, vznik BOLD signálu, akvizice dat, jejich ...