Now showing items 1-2 of 2

  • Chemorezistivní senzor plynů 

    Venkrbec, Lukáš
    Tato práce se zabývá problematikou detekce plynů. Teoretická část je věnována principům a konstrukci chemických senzorů plynů, zejména pak chemorezistivních senzorů plynů, a to hlavně s aktivní vrstvou tvořenou polovodivými ...
  • Elektrochemický biosenzor pro studium metylace DNA 

    Petrula, Jakub
    Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a optimalizáciou senzoru a biosenzoru pre detekciu metylovanej DNA. Teoretická časť práce vysvetluje mechanizmus a význam metylácie DNA a analytické metódy, ktoré sa v súvislosti s ...