Show simple item record

Control unit for positioning control of the experimental positional table

dc.contributor.advisorAdámek, Martincs
dc.contributor.authorFries, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:32:05Z
dc.date.available2019-04-04T05:32:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFRIES, L. Řídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102973cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68115
dc.description.abstractPráce se věnuje teoretické charakteristice použitých komponentů a jejímu fungování. Hlavní část je zaměřena na praktický návrh a sestavení funkčního zařízení pro řízení polohy stolečku, který je součástí nespecifikovaného pracoviště. Pozornost je soustředěna zejména na ATmega328, které je součástí modulu Arduina pro ovládání podřazených systémů. Dokument popisuje blíže komunikaci s počítačem, který může být zvolen jako ovládací prvek polohovacího aparátu. Změna polohy je zajištěna dvěma krokovými motorky. Primární ovládání bylo navrženo pomocí tlačítek a informace o poloze je operátorovi sdělena skrze displej. Celý koncept podléhá požadavkům na spolehlivost a přesnost s akcentem na jednoduchou obsluhu.cs
dc.description.abstractThe work is devoted to the theoretical characteristics of the used components and its functioning. The main part is focused on practical design and build a functional device for control the position of the table, which is part of some unspecified workplace. Attention is mainly concentrated on the ATmega328, which is part of the module Arduino for control sub systems. The document describes a closer communication with the computer, which can be selected as a control element positioning apparatus. Change of position is provided by two stepper motors. The primary control was designed using buttons and the position information is the operator transmitted to the display. The whole concept is subject to the requirements on the reliability and accuracy with an emphasis on simple operation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPolohovací stolečekcs
dc.subjectkrokový motorcs
dc.subjectATmega328cs
dc.subjectřídicí jednotkacs
dc.subjectPositioning tableen
dc.subjectstepper motoren
dc.subjectATmega328en
dc.subjectcontrol uniten
dc.titleŘídicí jednotka pro řízení polohy experimentálního polohovacího stolkucs
dc.title.alternativeControl unit for positioning control of the experimental positional tableen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-21-07:39:03cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102973en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:58:36en
sync.item.modts2021.11.12 18:44:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŘezníček, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jan Pekárek, Ph.D. (člen) Ing. Jitka Brüstlová, CSc. (člen) Ing. Miroslav Zatloukal (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: 1) jaké další řešení umístění senzorů byste navrhoval? 2) jaká je přesnost krokování? Je to dostačující v rámci zadání?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record