Show simple item record

Analysis of adherent cells confluency in 2D culture

dc.contributor.advisorBaiazitova, Larisacs
dc.contributor.authorBracková, Michaelacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:37:01Z
dc.date.available2018-10-21T17:37:01Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBRACKOVÁ, M. Analýza konfluence adherentních buněk ve 2D kultuře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102300cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68147
dc.description.abstractPrvní část práce se zabývá teoretickým popisem adherentních buněk, především jejich stavbou a funkcemi. Dále je práce věnována popisu kultivace buněk, kde jsou zmíněny podmínky nutné pro kultivaci a látky, podporující růst buněk. Poslední část teoretické rešerše se zaobírá mikroskopickou technikou, která je vhodná pro snímání endoteliálních buněk. Zejména se jedná o fluorescenční a konfokální mikroskopy. Praktická část se zabývá kultivací adherentních buněk a zhodnocením provedených experimentů.cs
dc.description.abstractFirst part of this semester work dealing with the theoretical description of adherens cells, particularly structure and functions of this cells. Subsequently work is devoted to description of cell culturing, with mention of conditions which are necessary for cell culturing, following by substances which promote cell growth. Last part of theoretical research is concern with microscopy technique that is suitable for studying of adherent cells. Subsequently it is about fluorescence and confocal microscopes. Practical part dealing with cell culturing of adherent cells and the evaluation of realized experiments.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectendoteliální buňkycs
dc.subjectadherentní buňkycs
dc.subjectfibroblastycs
dc.subjectkonfluencecs
dc.subjectkultivacecs
dc.subjectfluorescenční mikroskopiecs
dc.subjectkonfokální mikroskopiecs
dc.subjectbuněčné spojenícs
dc.subjectendothelial cellsen
dc.subjectadherent cellsen
dc.subjectfibroblasten
dc.subjectconfluencyen
dc.subjectcell cultureen
dc.subjectfluorescence microscopyen
dc.subjectconfocal mikroscopyen
dc.subjectcell junctionen
dc.titleAnalýza konfluence adherentních buněk ve 2D kultuřecs
dc.title.alternativeAnalysis of adherent cells confluency in 2D cultureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-08-31-13:45:59cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102300en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:01:36en
sync.item.modts2019.05.18 02:13:25en
dc.contributor.refereeČmiel, Vratislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record