Show simple item record

Adaptation of access networks for advanced networking technologies

dc.contributor.advisorNovotný, Bohumilcs
dc.contributor.authorFrollo, Martincs
dc.date.accessioned2017-06-07T18:56:20Z
dc.date.available2017-06-07T18:56:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationFROLLO, M. Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other101898cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68166
dc.description.abstractBakalárska práca sa upriamuje na služby bežiace v reálnom čase v paketových sietiach a na problémy ktoré môžu nastať pri ich chode. Konkrétne je zameraná na technológie služby VoIP. Existujú rôzne signalizačné protokoly na podporu tejto služby. Práca je primárne zameraná na veľmi rozšírený SIP protokol. Po zostavení a réžii spojenia je potrebné zaistiť prenos samotných hlasových dát. To je úlohou RTP protokolu. Táto služba, ako aj ďalšie pre ktoré je kritický čas, s narastajúcou vyťaženosťou sietí potrebuje byť často uprednostnená pred klasickými službami ako je napríklad sťahovanie súborov a iné. VoIP služba má určité požiadavky na parametre prenosu, ktoré je treba dodržať pre jej optimálnu funkciu. Sú to napríklad stratovosť paketov, zdržanie a kolísanie zdržania. Najproblematickejšie je zaistiť optimálny chod tejto služby na pomalších prenosových linkách. Preto bolo postupom času potrebné zaviesť mechanizmy, ktoré sú schopné službám v reálnom čase zaistiť dostatočnú sieťovú kapacitu pre uspokojenie koncových uživateľov. Sú to napríklad technológie integrovaných služieb alebo technológie diferencovaných služieb. V súčastnosti však technológia integrovaných služieb nie je príliš rozšírená kvôli jej neefektívnosti. Na zostavenej telefónnej sieti z dostupných komponentov v laboratóriu je prevedená analýza niektorých charakteristických prvkov a vlastností SIP protokolu. Ďalej sú zmerané a vyhodnotené základné prenosové parametre ovplyvňujúce zaistenie QoS.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis is focusing on the real-time services running in packet networks and problems that may arise while they are running. Specifically it is focused on the technology of VoIP service. There are many different signaling protocols to support this service. Among others, the SIP protocol is very widespread. In addition of the connection it is necessary to ensure the transmission of voice data. That is the task of the RTP protocol. This service and also others for which time is critical with increasing constraints on networks it needs to be frequently given the priority over traditional services like downloading files, and more. VoIP service has certain requirements for transmission parameters that must be followed for optimal function. They are for example, packet loss, one-way delay and delay variation. Most problematic is to ensure the optimal operation of the service on slower transmission routes. That is why it was necessary to establish mechanisms capable of real-time services to ensure sufficient network capacity to meet end user. These are, for example technologies of integrated services or differentiated services. At the present time, however, the technology of integrated services is not very widespread because of its inefficiency. On assembled telephone network made from available components in the laboratory, there are analyzed and confirmed some of the distinctive features and characteristics of the SIP protocol. Furthermore, measurements confirmed sufficient network capacity for VoIP service of the used network and parameters affecting security of the QoS have been evaluated.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectQoScs
dc.subjectSIPcs
dc.subjectVePAL TX300cs
dc.subjectVoIPcs
dc.subjectWiresharkcs
dc.subjectQoSen
dc.subjectSIPen
dc.subjectVePAL TX300en
dc.subjectVoIPen
dc.subjectWiresharken
dc.titleAdaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologiecs
dc.title.alternativeAdaptation of access networks for advanced networking technologiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.extent2.05 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-20-07:26:47cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101898en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:01:42en
sync.item.modts2019.05.18 01:29:20en
dc.contributor.refereeŠkorpil, Vladislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record