Show simple item record

Micellar interaction in conditions of phase-separated hydrogel

dc.contributor.advisorMravec, Filipcs
dc.contributor.authorLokajová, Anetacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:46:11Z
dc.date.available2018-10-21T21:46:11Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationLOKAJOVÁ, A. Micelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other88193cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68188
dc.description.abstractPráce je změřena na studium interakce biopolymeru hyaluronanu s kationaktivním tenzidem cetyltrimethylamoniumbromidem (CTAB) pomocí vybrané fluorescenční metody. Hyaluronan je přírodní biopolymer, který je silně hydrofilní a ve vodě tvoří viskózní roztoky. V živých organismech se nachází převážně v kloubech, kůži, očním sklivci, hraje roli při rakovinném bujení. Jelikož je netoxický a biodegradabilní, využívá se v kosmetice a medicíně jako hydratační činidlo nebo nosič do cílové tkáně. Práce je zaměřena na intrakce s hydrofobním tenzidem, ve snaze prokázat nebo vyvrátit vzájemné působení. Vybranou fluorescenční metodou byla zkoumána emisní spektra pyrenu, který byl použit jako fluorescenční sonda.cs
dc.description.abstractThe work aims to study the interaction between hyaluronic acid and the surfactant cetyltrimethylammoniumbromide (CTAB) with proper fluorescent method. Hyaluronan is the strong hydrophilic natur polymer which product viscose solutions with water. It can be found in the joints, skin, eyeball in the live organism. It takes places at cancer growth. It is highly used in cosmetics and medicine because it is nontoxic and biodegradabile. It is used as a aqueous agent or the drug delivery. The work aims to study the interaction with the hydrophobic surfactant with attemption to show or disprove the mutual effect. The emission spectra of pyrene were observed by fluorescence method. The pyren was used as a fluorescent probe.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHyaluronancs
dc.subjecttenzidycs
dc.subjectmicelycs
dc.subjectlipozomycs
dc.subjectcetyltrimethylamoniumbromidcs
dc.subjectpyrencs
dc.subjectfluorescenční spektrofotometriecs
dc.subjectHyaluronanen
dc.subjectsurfactantsen
dc.subjectmicellesen
dc.subjectliposomesen
dc.subjectcetyltrimethylamoniumbromideen
dc.subjectpyreneen
dc.subjectfluorescent spectrophotometryen
dc.titleMicelární interakce v podmínkách fázově separovaného hydrogelucs
dc.title.alternativeMicellar interaction in conditions of phase-separated hydrogelen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-19:02:10cs
thesis.disciplineSpotřební chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid88193en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:04:19en
sync.item.modts2020.03.31 00:24:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSedláček, Petrcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Martina Klučáková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Martin Vala, Ph.D. (člen)cs
but.defenceKlučáková – Co bylo příčinou poklesu intenzity u třetího měření? Proč nebyla „nesourodost“ mezi EmPi a Ex:Mo podrobněji prostudována? Co v systému vzniklo, když bylo očekáváno jiné zbarvení, než bylo pozorováno? Vala – Které vlnové délky byly použity pro vyhodnocení získaných fluorescenčních spekter? Veselý – Co znamená „ředění gelu“ (viz tab. 13)?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record