Show simple item record

Concept of smart home energy monitoring and management

dc.contributor.advisorVrána, Michalcs
dc.contributor.authorKolouch, Petrcs
dc.date.accessioned2019-03-30T01:32:47Z
dc.date.available2019-03-30T01:32:47Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other102524cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68250
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými zdroji. V další části práce je provedena zevrubná rešerše stávajících chytrých systému v České republice i zahraničí. V praktické části práce byly změřeny a zhodnoceny 3 komerční chytré zásuvky. Poslední částí práce je návrh konceptu chytré zásuvky založené na mikročipu ADE7753. Následně je podrobně popsána realizace měřícího zařízení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with smart metering of home. The introduction of the thesis deals with the approach of this issue. It then explains the principle of smart socket operation and the possibility of linking smart sockets with renewable sources. In the next part of the thesis there is a thorough search of existing smart systems in the Czech Republic and abroad. In the practical part, 3 commercial smart sockets were measured and evaluated. The last part is the creation of the concept of smart socket-based on microchip ADE7753. Subsequently, the implementation of the measuring device is detaily described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectADE7753cs
dc.subjectchytré zásuvkycs
dc.subjectNodeMCUcs
dc.subjectchytré měřenícs
dc.subjectADE7753en
dc.subjectsmart socketen
dc.subjectsmart plugen
dc.subjectNodeMCUen
dc.subjectsmart meteringen
dc.titleKoncept smart-meteringu pro domácnostcs
dc.title.alternativeConcept of smart home energy monitoring and managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-08-29-14:01:40cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid102524en