Recent Submissions

 • Riziko výběru dodavatele s využitím fuzzy logiky 

  Vala, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá hodnocením dodavatelů hnojiv pomocí modelů fuzzy logiky. Hlavní část práce tvoří návrhy na řešení hodnocení dodavatelů společnosti. Rozhodovací modely jsou tvořeny v programech Microsoft Excel a ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Bačík, Tomáš
  Diplomová práca obsahuje definície základných pojmov spojených s problematikou informačných systémov. Práca obsahuje analýzu súčasného stavu informačného systému a posudzuje jeho efektívnosť. Výstupmi analýz je súbor ...
 • Analýza brzdění vozidla s nestandardním zásahem do brzdové soustavy 

  Kortán, Daniel
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku možné přestavby kapalinových brzdových soustav, v podobě záměny kolových brzd. První část je zaměřena na funkci a popis konstrukce různých druhů brzd. Druhá část je zaměřena ...
 • Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace 

  Havlínová, Sabina
  Předmětem diplomové práce „Rizika v oblasti řízení marketingové komunikace“ je analýza dosavadního stavu Obchodní Galerie Orlí v Brně, návrhy na zlepšení komunikačního mixu a k nim možná rizika, která mohou nastat. Práce ...
 • Developerský projekt na rozparcelování pozemků pro rodinné domy v Prostějově 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracovat návrh realizace vybraného developerského projektu. Práce popisuje jednotlivé kroky od prvního plánu až po prodej jednotlivých stavebních parcel určených pro výstavbu. Výsledkem diplomové ...
 • Návratnost investic do developerského projektu s ohledem na měnící se kvalitu lokality 

  Holpuch, Michal
  Tato práce pojednává o vlivu změn okolí developerského projektu na jeho návratnost. Děje se tak formou stanovení hlavních oblastí změn okolí. Ty jsou určeny na základě průzkumu možností urbánního vývoje, developerského ...
 • Postupy a metody identifikace podnikových rizik a jejich příčin 

  Honza, Marek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je provedena identifikace rizik a jejich příčin. Vybraným podnikem je společnost AB JET spol. s r. o., u které byla za pomoci metody IPR (Identifikace procesů a ...
 • Analýza a návrh způsobu využití brownfield v Brně 

  Valová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou opětovného využití tzv. brownfields. Hlavním cílem práce je vytvoření návrhu nejlepšího možného využití konkrétního brownfield na území města Brna. Předmětem tohoto návrhu je ...
 • Rizikovost online marketingové komunikace značky Engine Tables 

  Pokorný, Marek
  Cílem diplomové práce je zjistit, analyzovat a zhodnotit všechny možná rizika online marketingové komunikace značky Engine Table. V teoretické části se zabývám základními pojmy marketingu a metodami práce. Analytická část ...
 • Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci 

  Daněk, Vladimír
  Diplomová práce s názvem „Právní souvislosti nočních dopravních nehod s chodci“ se zabývá interpretací právních rozhodnutí k dopravním nehodám, které byly způsobeny v noční době vozidlem, kde dalším účastníkem nehody byl ...
 • Developerský projekt výstavby bytových domů v Hodoníně 

  Nezvalová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění ...
 • Posouzení vlivu různých variant řešení otopné soustavy na hodnotu bytového domu 

  Štencl, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem zdroje tepla na hodnotu bytového domu. V úvodu popisuje výpočet tepelných ztrát, druhy otopných soustav, předávacích ploch, zdrojů tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody, způsoby ...
 • Posouzení vlivu územního plánování na cenu pozemků 

  Slavík, Jan
  Tato diplomová práce popisuje metodologický základ pro ocenění nemovitých věcí. Provedená případová studie prezentuje ocenění vybraného pozemku v katastrálním území Podolí u Brna, obec Podolí a stanovení ceny zjištěné a ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Oceňování lesa 

  Rumanová, Jana
  Cílem práce bylo posoudit současné přístupy používané cenovým předpisem v oceňovací vyhlášce. Dalším cílem bylo vybrat vhodnou metodu pro zjištění ceny obvyklé a porovnat ji s cenou zjištěnou. Metodou byla zvolena metoda ...
 • Analýza nejvyššího a nejlepšího využití ploch brownfields na ulici Benešova v Brně 

  Citrjak, Rastislav
  Diplomová práca sa zaoberá analýzou najvyššieho a najlepšieho využitia majetku (HABU). V teoretickej časti je vysvetlený základný princíp tejto metódy a jej častí: legálna prípustnosť, fyzická možnosť, finančná opodstatnenosť ...
 • Management rizik zaměřený na spolehlivost a výkonnost lidského činitele 

  Štěpánová, Markéta
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spolehlivosti a výkonnosti lidského činitele, identifikování rizik a příčin potenciálních selhání ve vybraném podniku. Díky teoretickým poznatkům uvedeným v první části práce ...
 • Nájemné bytu v Brně a faktory, které je ovlivňují v letech 2016 a 2017 

  Růžičková, Hana
  Diplomová práce popisuje trh s nájemním bydlením ve vybraných lokalitách města Brna. Zjišťuje, jak se výše nájemného mění dle lokality, vybavení a velikosti bytu. Získává informace o bytech z analýzy trhu. Tyto údaje jsou ...
 • Rizika dropshippingového a B2C prodeje 

  Chupík, Radek
  Diplomová práce s názvem Rizika dropshipppingového a B2C prodeje se zabývá analýzou a zhodnocením rizik v procesu vyřizování objednávek internetového obchodu Zahradavpohode.cz. Tento podnikatelský subjekt v tomto procesu ...
 • Posouzení informačního systému u vybrané firmy a návrh změn 

  Manda, David
  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů ve firmách. Cílem práce je navrhnout změny v informačním systému organizace na základě analýz. Práce obsahuje ekonomické zhodnocení při realizaci změn.

View more