Now showing items 1-1 of 1

  • Riziko výběru společností s využitím fuzzy logiky 

    Pešáková, Darina
    Vytvoření rozhodovacího systému hodnocení spolupráce mezi společnostmi na základě fuzzy modelu v MS Excel a programovém prostředí MATLAB. Následné vyhodnocení možných rizik pro vybranou společnost.