Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování individuálních investičních rizik 

    Freml, Josef
    Diplomová práce se zabývá problematikou modelování individuálních investičních rizik. První část je věnována přiblížení základních pojmů v oblasti investičních rizik, aktiv, portfolia a jeho složek. Představeny jsou základní ...