Now showing items 1-1 of 1

  • Poškození vozidel při nárazech v malých rychlostech 

    Holyszewská, Anna
    Diplomová práce se zabývá dokumentací nejčastějších poškození vozidel při malých rychlostech, tzv. parkovacích manévrech. Analýza charakteristických poškození je provedena na základě dosud publikovaných testů, uskutečněných ...