Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení rizik při porušení BOZP 

    Kubátková, Hana
    Diplomová práce se zaměřuje na oblast hodnocení rizik při porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). První část práce, je tvořena teoretickými východisky obecné problematiky v oblasti BOZP. společně se Dále ...