Now showing items 1-1 of 1

  • Nájemné bytu v Břeclavi a faktory, které je ovlivňují 

    Janek, Ondřej
    Diplomová práce popisuje současnou situaci na trhu s tržním nájemných ve městě Břeclav. Zaměřuje se na faktory, které výši nájemného ovlivňují a jak se jejich vlivem cena mění. Průzkum trhu byl proveden na základě dat z ...