Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza developerských projektů v ČR 

  Růžička, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu a popis developerského trhu v České republice. Práce popisuje konkrétní činnosti, vedoucí k zajištění developerského projektu ve všech jeho fázích, uvádí projektová rizika a ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a v Irsku se zaměřením na rodinné domy 

  Dušek, David
  Diplomová práce se zabývá porovnáním trhu s rezidenčními nemovitostmi v České republice a Irsku. V diplomové práci jsou popsány všechny metody oceňování používané jak v České republice, tak v Irsku. Dále je zde rozebrána ...
 • Analýza realitního trhu v ČR a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty 

  Vencálková, Ludmila
  Diplomová práce se věnuje analýze realitního trhu v České republice a ve Francii se zaměřením na rezidenční objekty, konkrétně prodeji i pronájmu bytů. V diplomové práci jsou popsány základní pojmy a metody používané při ...
 • Developerský projekt na rozparcelování pozemků pro rodinné domy v Prostějově 

  Náhlík, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracovat návrh realizace vybraného developerského projektu. Práce popisuje jednotlivé kroky od prvního plánu až po prodej jednotlivých stavebních parcel určených pro výstavbu. Výsledkem diplomové ...
 • Developerský projekt výstavby bytových domů v Hodoníně 

  Nezvalová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá developerským projektem s názvem „Bytové domy v Hodoníně“. V diplomové práci je popsán vývoj českého developerství, fáze developerského projektu, studie proveditelnosti, výstavbou projektu a ocenění ...
 • Vliv stavebních úprav na cenu víceúčelového objektu 

  Mikl, Jan
  Cílem diplomové práce je vyhodnotit vliv stavebních úprav na obvyklou a zjištěnou cenu víceúčelového objektu. Ocenění bude provedeno před stavebními úpravami k roku 2016 a po stavebních úpravách k roku 2017. Diplomová práce ...
 • Způsoby ocenění pozemků ve Francii 

  Klučáková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá způsoby oceňování pozemků ve Francii. Součástí práce je vymezení základních pojmů a právní úprava oceňování pozemků. Dále jsou v práci vymezeny typy pozemků a je zde uvedeno rozdělení ploch a území ...