Now showing items 1-1 of 1

  • Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují, v obci Kyjov 

    Ondříšek, Roman
    Diplomová práce na téma „Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují v obci Kyjov“ se zabývá analýzou a porovnáváním výše nájemného u nabízených bytů v mnou zvolené lokalitě. Rozebírá faktory, které mají specifický vliv na ...