Now showing items 1-1 of 1

  • Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy 

    Kabzáni, Matej
    Témou diplomovej práce ,, Vplyv energetických opatrní na ceny prevádzky budovy“ je návrh a posúdenie niekoľko opatrení vo dvoch variantoch zväčša vedúce k zníženiu nákladov na vykurovanie. Diplomová práca sa zaoberá ...