Now showing items 90-109 of 397

 • Flíčková anténa s fraktálním vzorem 

  Prouza, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá využitím fraktálových motivů při návrhu mikropáskových antén. Důraz je kladen na posouzení jejich vlivu na vlastnosti konvenční flíčkové antény. První část práce se zaměřuje na teoretické ...
 • Fotopletysmografická metoda měření arteriální compliance 

  Nejedlý, Petr
  Tato práce se zabývá měřením arteriální compliance metodou dynamické fotopletysmo- grafie, která slouží k popisu viskoelastických vlastností arterií malého průřezu. V první části práce je vytvořen matematický model popisující ...
 • Fotovoltaické elektrárny a jejich návrh 

  Albrecht, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá fotovoltaickými elektrárnami a jejich návrhem. Významná část práce se věnuje především technologiím výroby a popisem typů a způsobu výroby jednotlivých druhů fotovoltaických článků. Práce ...
 • Framework IoTivity a jeho použití na různých hardwarových platformách 

  Přistal, Martin
  Tato práce se zabývá studiem projektu IoTivity. V práci jsou popsány metody komunikace pro různé druhy přenosů dat a architektury na niž je tento projekt vystavěn. Zmíněny budou i podobné projekty. Práce cílí na aplikaci ...
 • Generátor energie pracující na kůži člověka 

  Fecko, Peter
  V tejto bakalárskej práci sa preskúmavajú možné spôsoby realizácie zariadenia na výrobu elektrickej energie z potu vylučovaného kožou človeka. Chemické zloženie ľudského potu bolo vyhľadávané v článkoch a publikáciách ...
 • Generátor kódu pro testovací rámec RedDeer 

  Jelínek, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny ...
 • Genotypizace u makaků ve výzkumu infekce virem HIV 

  Matula, Jan
  Moderní výzkum virových onemocnění je závislý na analýze genetických dat a to nejen samotných virových sekvencí, ale i specifických receptorů, které na virové onemocnění reagují. Tato práce představuje balíček nástrojů ...
 • GUI pro operace nad obrazem v AR brýlích 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje oblasti systémů AR (Rozšířená realita – Augmented reality), zejména pak systémům tvořených pomocí headsetů VR (Virtuální realita – Virtual reality) a problematice jejich ovládání. V rámci této práce ...
 • Hermiteova ortogonální báze a její využití pro získání spektra signálů 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na využitie Hermiteovych funkcií pre účely aproximácie signálov. Cieľom práce je preskúmať ich vlastnosti v časovej a vo frekvenčnej oblasti, konkrétne ich ortogonalitu, Fourierovu transformáciu, korene ...
 • Hloubková mapa s využitím zařízení Kinect 

  Němec, Pavel
  Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je seznámit se s různými metodami jejího ...
 • Hlukoměr a detektor zvuků 

  Jedlička, Petr
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí hlukoměru, který vyjadřuje míru hluku pomocí hladiny akustického tlaku. Pro měření hluku je možné nastavit jeden ze dvou váhových filtrů typu A nebo C zohledňujících vlastnosti lidského ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným zpracováním dat v Matlabu. Pro identifikaci elektrických a mechanických ...
 • Implementace 10 GbE technologie použitím zařízení s FPGA modulem 

  Macko, Peter
  Tato práce je zaměřena na implementaci komunikačního protokolu IEEE 802.3 10GBASE-R do vývojového zařízení s FPGA Altera Stratix V a demonstraci jeho funkčnosti pomocí RTL funkční simulace použitím VHDL jazyka, spouštěnou ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

  Zugárek, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...
 • Indikátor pro pipetování 

  Demjan, Michal
  Práca „Indikátor pro pipetování“ sa zaoberá možnosťami indikovania postupu práce pri pracovaní s mikroskúmavkovými doskami s 96 a 48 mikroskúmavkami. Práca berie ohľad na finančnú nenáročnosť zhotoveného produktu, rovnako ...
 • Informační systém pro evidenci zařízení počítačové sítě FEKT 

  Kozlovský, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením a realizací konceptu informačního systému pro evidenci zařízení počítačové sítě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je provést ...
 • Infračervená termografie a dopplerovská ultrasonografie při zátěžových testech 

  Urbanová, Lucia
  Semestrální práce zpracovává teoretickou část bakalářské práce, která bude zpracovávat výsledky z měření provedených pomocí infračervené termografie a dopplerovské ultrasonografie při zátěžových testech na probandech. V ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Interakce léčiv užívaných při léčbě schizofrenie a jejich doprovodných příznaků 

  Musilová, Jana
  Práce se zabývá studiem interakcí antipsychotických léčiv a jejich doprovodných účinků. Stručně popisuje vědní obor vývoj léčiv (drug discovery) a příbuzné vědní disciplíny, zejména se pak zaměřuje na problematiku analýzy ...