Now showing items 94-113 of 397

 • Generátor energie pracující na kůži člověka 

  Fecko, Peter
  V tejto bakalárskej práci sa preskúmavajú možné spôsoby realizácie zariadenia na výrobu elektrickej energie z potu vylučovaného kožou človeka. Chemické zloženie ľudského potu bolo vyhľadávané v článkoch a publikáciách ...
 • Generátor kódu pro testovací rámec RedDeer 

  Jelínek, Dominik
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou nového zásuvného modulu do vývojového prostředí Eclipse. V teoretické části práce je popsána architektura vývojového prostředí Eclipse, jsou zde probrány grafické knihovny ...
 • Genotypizace u makaků ve výzkumu infekce virem HIV 

  Matula, Jan
  Moderní výzkum virových onemocnění je závislý na analýze genetických dat a to nejen samotných virových sekvencí, ale i specifických receptorů, které na virové onemocnění reagují. Tato práce představuje balíček nástrojů ...
 • GUI pro operace nad obrazem v AR brýlích 

  Sušovský, Ondřej
  Tato práce se věnuje oblasti systémů AR (Rozšířená realita – Augmented reality), zejména pak systémům tvořených pomocí headsetů VR (Virtuální realita – Virtual reality) a problematice jejich ovládání. V rámci této práce ...
 • Hermiteova ortogonální báze a její využití pro získání spektra signálů 

  Mihálik, Ondrej
  Práca je zameraná na využitie Hermiteovych funkcií pre účely aproximácie signálov. Cieľom práce je preskúmať ich vlastnosti v časovej a vo frekvenčnej oblasti, konkrétne ich ortogonalitu, Fourierovu transformáciu, korene ...
 • Hloubková mapa s využitím zařízení Kinect 

  Němec, Pavel
  Hloubková mapa má v dnešní době různá využití v rozličných odvětvích lidské činnosti (ve stavebnictví, lékařství, strojírenství, robotice, zábavním průmyslu atd.). Cílem této práce je seznámit se s různými metodami jejího ...
 • Hlukoměr a detektor zvuků 

  Jedlička, Petr
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí hlukoměru, který vyjadřuje míru hluku pomocí hladiny akustického tlaku. Pro měření hluku je možné nastavit jeden ze dvou váhových filtrů typu A nebo C zohledňujících vlastnosti lidského ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší problematiku identifikace stejnosměrného motoru. Dále řeší ovládání tohoto motoru a návrh regulátoru pro proudovou smyčku a jeho realizaci. Její součástí je také laboratorní úloha zabývající se ...
 • Identifikace parametrů stejnosměrného motoru 

  Kabelka, Ondřej
  Tato bakalářská práce řeší identifikaci parametrů stejnosměrného motoru. Pro identifikaci je nejprve vytvořen program v prostředí LabVIEW s následným zpracováním dat v Matlabu. Pro identifikaci elektrických a mechanických ...
 • Implementace 10 GbE technologie použitím zařízení s FPGA modulem 

  Macko, Peter
  Tato práce je zaměřena na implementaci komunikačního protokolu IEEE 802.3 10GBASE-R do vývojového zařízení s FPGA Altera Stratix V a demonstraci jeho funkčnosti pomocí RTL funkční simulace použitím VHDL jazyka, spouštěnou ...
 • Implementace šifrovacích algoritmů na platformě FPGA 

  Zugárek, Adam
  Tato bakalářská práce popisuje problematiku zabezpečení dat pomocí šifrování a autorovu vlastní implementaci na platformě FPGA. Cílem práce je implementace šifry na hardwarově akcelerované síťové kartě COMBO. Úvod práce ...
 • Indikátor pro pipetování 

  Demjan, Michal
  Práca „Indikátor pro pipetování“ sa zaoberá možnosťami indikovania postupu práce pri pracovaní s mikroskúmavkovými doskami s 96 a 48 mikroskúmavkami. Práca berie ohľad na finančnú nenáročnosť zhotoveného produktu, rovnako ...
 • Informační systém pro evidenci zařízení počítačové sítě FEKT 

  Kozlovský, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením a realizací konceptu informačního systému pro evidenci zařízení počítačové sítě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je provést ...
 • Infračervená termografie a dopplerovská ultrasonografie při zátěžových testech 

  Urbanová, Lucia
  Semestrální práce zpracovává teoretickou část bakalářské práce, která bude zpracovávat výsledky z měření provedených pomocí infračervené termografie a dopplerovské ultrasonografie při zátěžových testech na probandech. V ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Interakce léčiv užívaných při léčbě schizofrenie a jejich doprovodných příznaků 

  Musilová, Jana
  Práce se zabývá studiem interakcí antipsychotických léčiv a jejich doprovodných účinků. Stručně popisuje vědní obor vývoj léčiv (drug discovery) a příbuzné vědní disciplíny, zejména se pak zaměřuje na problematiku analýzy ...
 • Interaktivní aplety pro podporu výuky 

  Korbel, Jakub
  Tato bakalářská práce je zaměřena na podporu výuky v oblasti zpracování obrazu. Teoretick á část se zabývá matematickým pohledem na danou problematiku. Praktická část je zaměřena na vypracování čtyř webových apletů (nástrojů ...
 • Interaktivní webové audio aplikace pro podporu výuky 

  Kratoš, Filip
  Semestrální práce je zaměřena na návrh webových appletů v jazyce javascript. Zabývá se návrhem šesti appletů z oblasti jednorozměrných signálů, především audiosignálů. Konkrétně to jsou applety na téma kombinace signálů, ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293 

  Bačovská, Kristýna
  Plasmidová DNA je hojně využívána v oblastech molekulární biologie a genového inženýrství. Tato práce pojednává o metodách její izolace a tématech spjatých s tímto procesem. V experimentální části je k izolaci použita ...
 • Jazyk reklamy 

  Chromý, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá analýzou jazyka reklamy z lingvistického hlediska a dále upřesňuje použité jazykové prostředky, které se v současné reklamě vyskytují. Tato práce také poskytuje znalosti o využití různých jazykových ...