Now showing items 182-201 of 397

 • Nabíjecí systém v automobilu 

  Kovačík, Lukáš
  Práce se zabývá rozborem nabíjecího systému v automobilu. Jsou zde popsány hlavní prvky této obvodové soustavy, se zaměřením na automobilové alternátory. Byla objasněna funkce jednotlivých částí alternátoru a porovnání ...
 • Nabíječka pro olověný akumulátor 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá oživením, úpravou a výrobou nabíječky olověných baterií. Je zde popsán princip nabíjení baterií a jednotlivé topologie spínaných zdrojů. Schéma zapojení, z kterého je vycházeno, bylo převzato ...
 • Nahoru vyzařující reproduktorové soustavy pro 3D Audio 

  Pešek, Marko
  Tato bakalářská práce se zabývá nastudováním vícekánálového 3D audio formátu Dolby Atmos a parametrů nahoru vyzařujicích reproduktrových soustav, které zajišťují reprodukci zvuku přicházejícího k posluchači shora za pomocí ...
 • Nanostruktury a nanosenzory 

  Křečková, Jitka
  Cílem této bakalářské práce je představit využití nanotechnologie ve snímacích zařízeních, poskytnout základní informace o nanotechnologii, včetně popisu a klasifikace nanostruktur, a zdůraznit možnost vylepšení výkonu ...
 • Napájecí zdroj pro družicové aplikace 

  Pavlík, Arnošt
  Bakalářské práce spočívá v návrhu a realizaci spínaného zdroje pro použití v satelitech typu Cubesat. V dokumentu jsou popsány teoretické poznatky týkaje se spínaných zdrojů. Dokument také obsahuje základní teoretické ...
 • Narativní postupy v počítačových hrách 

  Musilová, Monika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narativu v počítačových hrách. V úvodu se věnuje vymezení obecných herních specifik, jako herní pravidla a herní žánry. Blíže se potom soustředí na lineární a interaktivní formu ...
 • Nástroj pro automatické získávání informací z webu 

  Poliak, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením nástroje pro shromáždění kladných a záporných komentářů z jednoho předního čínského e-shopu do databáze. Ta bude následně využita pro tzv. hluboké učení umělé neuronové sítě, která má ...
 • Návrh a konstrukce fantomů pro MR zobrazování 

  Daňová, Ľudmila
  Práca sa zaoberá návrhom realizácie statického fantómu pre zobrazovanie prostredníctvom magnetickej rezonancie. Rieši vznik samotného obrazu získaného pomocou magnetickej rezonancie a fyzikálne princípy tejto techniky. ...
 • Návrh a konstrukce MIDI převodníku pro snímače strun 

  Korytář, Matěj
  Tato práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce MIDI převodníku pro hudební nástroj cimbál. Je zde stručně popsán akustický hudební nástroj z hlediska vzniku tónu a konstrukce. Dále jsou rozvedeny možnosti snímání ...
 • Návrh a konstrukce snímací části cimbalonu 

  Nop, Patrik
  Semestrální práce je zaměřena na návrh několika možných způsobů provedení snímání strun, případně tzv. virtuálních strun elektronického cimbalonu. Práce vychází z problematiky konstrukčních vlastností klasického cimbálu a ...
 • Návrh a optimalizace PID regulátoru pro sdruženou regulaci teplota/vlhkost 

  Tomanek, Marek
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a optimalizovať reguláciu teploty a vlhkosti inkubátora. Regulácia bude riadená mikrokontrolérom Atmel AVR. Procesor bude prostredníctvom PWM výstupu riadiť intenzitu ohrievania a vyparovania ...
 • Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo 

  Váňa, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu MESH sítě pod technologií IQRF. V úvodní části jsou rozebrány základní techniky radiového přenosu, na které navazují technologie zde používané. Druhá kapitola je věnována ...
 • Návrh a ověření širokopásmové bezdrátové technologie využívající long-range modulaci 

  Pospíšil, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím bezdrátové Low Power WAN technologie LoRaWAN v IoT. V práci je rozebrána jak fyzická vrstva, na které pracuje modulace LoRa, tak protokol LoRaWAN a jeho limity. V práci je navrhnuta a ...
 • Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace 

  Novotný, Jaromír
  Tato práce má sloužit jako seznámení s teoretickým podkladem pro práci se sběrnicovým decentralizovaným systémem KNX. Dále je zde uvedena současná situace řešení osvětlení v galerii O. H. Hajeka v Prachaticích a seznámení ...
 • Návrh a realizace modulárního bioreaktoru s využitím odpadního tepla 

  Peterka, Michal
  Cílem práce je rozšíření stávajícího projektu o další možnosti využití odpadního tepla z biodegradační procesů a vylepšení návrhu bioreaktoru. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky z využití biomasy a odpadních ...
 • Návrh a realizace síťového terminálu 

  Bičák, Tomáš
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a realizaci síťového terminálu. Cílem je sestrojit a realizovat síťový terminál, který bude generovat a vyhodnocovat příkaz ping, na zvolený síťový uzel. Síťový terminál funguje na ...
 • Návrh a realizace USB zvukové karty s kytarovým a mikrofonním předzesilovačem 

  Bajzík, Jakub
  Táto práca sa zaoberá analýzou dostupných platforiem audio kodekov pre realizáciu externej zvukovej karty s rozhraním univerzálnej sériovej zbernice USB. Práca tiež obsahuje kompletný návrh obvodov mikrofónového predzosilňovača ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...
 • Návrh napěťových referencí v BiCMOS procesu ONC18 

  Dušek, Samuel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem napěťových referencí ve 180 nm technologii firmy ON Semiconductor se zaměřením na co možná nejnižší hodnotu napájecího napětí. V první části této práce jsou uvedeny teoretické ...
 • Návrh nízkošumového lineárního laboratorního zdroje 

  Ondráš, Michal
  Tato bakalářská práce popisuje výrobu napájecího zdroje. Je to zdroj lineární s napěťovou a proudovou regulací. Výstupem práce je zdroj, který má nízký výstupní šum. Zařízení slouží jako napájecí zdroj pro nukleární ...