Now showing items 210-229 of 397

 • Od průmyslových robotů k androidům 

  Baďura, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na téma robotiky. V teoretické části se stručně zabývá pojmem robot a popisuje historii robotiky, od nejprimitivnějších vynálezů až po dnešní androidy. Věnuje se zejména těm nejvýznamnějším ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Ohřev elektrickým obloukem 

  Kahoun, Karel
  Bakalářská práce se zabývá ohřevem elektrickým obloukem v průmyslových aplikacích. V bakalářské práci je popsán laboratorní přípravek pro generaci elektrického oblouku. Obsahem je také teoretický rozbor přenosu tepla z ...
 • Online detektor bodů zájmu 

  Přibyl, Jakub
  Tato práce se věnuje problematice online učení detektoru při dlouhodobém sledování objektu ve videosekvenci. Tento objekt je definován pomocí ohraničujícího obdelníku. V práci jsou popsány jednotlivé části detektoru: ...
 • Optimalizace měření optického vlákna na výstupu vláknového senzoru teploty 

  Koláčková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření optického výkonu na výstupu jednovidového optického vlákna, použitého jako senzor teploty, za pomocí dvojlomu. Práce popisuje základní poznatky o měření výkonu, normy a ...
 • Optimalizace procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory 

  Zahálka, Patrik
  Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci technologických parametrů procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou grafitem. První ...
 • Oscilometrické měření krevního tlaku 

  Benešová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací oscilometrické metody v prostředí LabVIEW. Zpracovává rešerši metod měření krevního tlaku se zaměřením na oscilometrickou metodu. Zabývá se studiem různých metod výpočtů ...
 • Ověření vlastností optických pasivních prvků v oblasti krátkých vlnových délek 

  Látal, Michal
  Semestrální práce se zabývá základními teoretickými poznatky z oboru optiky, šíření světla a optických vláken. Podrobněji popisuje optický přenosový systém a problematiku sním spojenou, jako je útlum optických vláken nebo ...
 • Ovladače k měniči pro krokové motory 

  Maralík, Marek
  Bakalářská práce se věnuje problematice ovladačů k měniči pro krokové motory. V úvodu práce jsou popsány základní principy krokových motorů a způsoby jejich řízení. Druhá část se věnuje popisu měniče Standa 8SMC1-USBhF-B2. ...
 • Ovládač elektrických zařízení založený na platformě Raspbery Pi 

  Kučkovský, Richard
  Cieľom práce je navrhnúť bezdrôtový ovládač rôznych elektrických zariadení založený na platforme Raspberry Pi. Navrhnuté a vyrobené moduly bezdrôtovo komunikujú s riadiacou jednotkou. Nastavenie a ovládanie zariadení ...
 • Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány ...
 • Plánování trajektorie robotického ramene 

  Zbožínek, Ondra
  Bakalářská práce se zabývá oživením robotického manipulátoru EPSON C4 a jeho řídící jednotky RC700-A. Zprovoznění komunikačního protokolu TCP/IP pro komunikaci řídící jednotky s knihovnou, implementovanou v jazyce C# .NET. ...
 • PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu 

  Trenčan, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné ...
 • Plovoucí robot KAMBoat II 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat plovoucí verzi školního robotu KAMbot druhé generace, otestovat vlastnosti a porovnat ji s předchozí verzí. Práce je dělena na dílčí celky a srovnává řešení jednotlivých verzí. ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Pokročilé systémy Li-Ion akumulátorů 

  Lexová, Kristýna
  S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to ...
 • Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti 

  Beňo, Tomáš
  Cílem Bakalářské práce je seznámení se a zjištění možností řízení dozvukových vlastností zavedených algoritmů pro syntetickou modelaci dozvuku. Algoritmy, které navrhli Jon Dattorro, William Gardner a Jean-Marc Jot, jsou ...
 • Porovnání tavidel pro strojní pájení vlnou 

  Stoklásek, Lukáš
  Semestrální práce seznamuje s problematikou tavidel pro pájení vlnou, tavidlovými zbytky a problémy elektromigrace. V praktické části je popsáno zjišťování množství ionizovatelných nečistot konduktometrickou metodou, měření ...
 • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Mudroch, Michal
  V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
 • Porovnávání zvukových nahrávek za pomoci parametrů popisující barvu zvuku 

  Miklánek, Štěpán
  Tato práce se zabývá výzkumem parametrů popisující nahrávky na základě barvy zvuku. Nejprve je popsán historický vývoj a novodobý přístup v oblasti Music Information Retrieval (MIR), poté je popsán postup při zpracovávání ...