Now showing items 220-239 of 397

 • Piezoelektrické rezonátory MEMS pro senzorické aplikace 

  Klempa, Jaroslav
  Tato práce se věnuje základním postupům a procesům při výrobě mikroelektromechanických systémů. Pozornost je věnována materiálovým vlastnostem, depozičním, litografickým a obráběcím procesům. Dále jsou v práci popsány ...
 • Plánování trajektorie robotického ramene 

  Zbožínek, Ondra
  Bakalářská práce se zabývá oživením robotického manipulátoru EPSON C4 a jeho řídící jednotky RC700-A. Zprovoznění komunikačního protokolu TCP/IP pro komunikaci řídící jednotky s knihovnou, implementovanou v jazyce C# .NET. ...
 • PLC SCADA systém pro řízení větrného tunelu 

  Trenčan, Tomáš
  Předložená bakalářská práce se věnuje programovatelnému automatu (PLC) firmy WAGO a SCADA systémům. Skládá se ze dvou části, z teoretické části a z praktické části. V teoretické části jsou na zakladě poznatků z odborné ...
 • Plovoucí robot KAMBoat II 

  Beneš, Jiří
  Cílem této práce je navrhnout a realizovat plovoucí verzi školního robotu KAMbot druhé generace, otestovat vlastnosti a porovnat ji s předchozí verzí. Práce je dělena na dílčí celky a srovnává řešení jednotlivých verzí. ...
 • Počítačová aplikace pro měření síťových parametrů v síti 

  Kolmačka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá základní teorií síťové architektury TCP/IP, která je využívána v praxi a stanovuje klíčové parametry datových a multimediálních služeb využívajících tyto sítě. Dále se práce zabývá hlavně metodikou ...
 • Pokročilé systémy Li-Ion akumulátorů 

  Lexová, Kristýna
  S rostoucí potřebou energie pro přenosnou elektroniku a elektrická vozidla se problematika úschovy elektrické energie stává stále významnější. Tato bakalářská práce poskytuje přehled elektrochemických zdrojů energie, a to ...
 • Porovnání algoritmů pro syntetické modelování dozvukových vlastností místnosti 

  Beňo, Tomáš
  Cílem Bakalářské práce je seznámení se a zjištění možností řízení dozvukových vlastností zavedených algoritmů pro syntetickou modelaci dozvuku. Algoritmy, které navrhli Jon Dattorro, William Gardner a Jean-Marc Jot, jsou ...
 • Porovnání tavidel pro strojní pájení vlnou 

  Stoklásek, Lukáš
  Semestrální práce seznamuje s problematikou tavidel pro pájení vlnou, tavidlovými zbytky a problémy elektromigrace. V praktické části je popsáno zjišťování množství ionizovatelných nečistot konduktometrickou metodou, měření ...
 • Porovnání vlastností perovskitovských fotovoltaických článků 

  Mudroch, Michal
  V tejto bakalárkej práci je predstavená technológia výroby a premena elektromagnetického žiarenia na elektrickú energiu s využitím perovskitov. V práci sú popísané známe druhy štruktúr perovskitových fotovoltaických článkov ...
 • Porovnávání zvukových nahrávek za pomoci parametrů popisující barvu zvuku 

  Miklánek, Štěpán
  Tato práce se zabývá výzkumem parametrů popisující nahrávky na základě barvy zvuku. Nejprve je popsán historický vývoj a novodobý přístup v oblasti Music Information Retrieval (MIR), poté je popsán postup při zpracovávání ...
 • Použití senzorů pro zařízení ovládané signály EEG 

  Blažej, Svätopluk
  Bakalárska práca sa zaoberá rôznymi typmi senzorov pre zber EEG dát a ich využitie na ovládanie priemyselných zariadení. V práci je popísaná problematika merania EEG signálu a jeho spracovania, výber vhodného typu senzoru, ...
 • Povelovací zařízení pro anténní rotátor řízené z PC 

  Petra-Kajňák, Daniel
  Práca sa zaoberá rozborom a návrhom zariadenia pre ovládanie rotátoru offsetovej antény riadeného počítačom. Vysvetľuje princíp satelitného vysielania a smerovania pozemných antén. Opisuje návrh jednotlivých obvodov, dosky ...
 • Precizní stmívání LED žárovek pro jevištní techniku 

  Šojdr, Marek
  Tato bakalářská práce diskutuje problematiku stmívání LED žárovek pomocí stejnosměrného napětí. Vysvětluje základní topologie měničů a možnosti korekce účiníku zařízení. Část práce se zabývá subharmonickou oscilací a ...
 • Predikce dostavování hodnoty tlustovrstvého rezistoru 

  Kolařík, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou tlustovrstvé technologie. Zejména je práce zaměřena na dostavování hodnoty odporu tlustovrstvého rezistoru. První část práce se zabývá vytvářením tlustých vrstev a problematikou tlustovrstvých ...
 • Prezentace dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation 

  Polách, Michal
  V práci je demonstrována a vysvětlena tvorba WPF aplikace podle návrhového vzoru MVVM pro svižné prohlížení, vyhledávání a editaci dat v rozsáhlé knihovní databázi uložené na MySQL serveru. Rychlého načítání dat z databáze ...
 • Problematika revize elektrického stroje se sběracím ústrojím, včetně doplňkového zařízení 

  Ščepka, Ondrej
  Táto bakalárska práca popisuje problematiku revízie elektrického stroja so zberacím ústrojenstvom. V prvej časti sú popísané elektrické stroje, ktorých súčasťou je klzný kontakt. Druhá časť je zameraná na oboznámenie sa s ...
 • Problematika revize opravené elektrické instalace bytového domu 

  Štefek, Roman
  Bakalářská práce se zabývá problematikou revizí elektrických instalací v obytných budovách. Úkolem práce je seznámení se s požadavky legislativních předpisů se zaměřením na české technické normy ČSN 33 2000-6, ČSN 33 1500 ...
 • Program pro návrh asynchronního motoru 

  Rúra, Dávid
  Táto práca pojednáva o možnostiach využitia algoritmov pre návrh asynchrónnych strojov s klietkou nakrátko so zameraním na elektromagnetický návrh a analytické overenie oteplenia. Tento typ motora patrí medzi najpoužívanejšie ...
 • Programovatelná odporová dekáda 

  Pavliska, Vojtěch
  Předmětem práce je popis precizní programovatelné dekády M632 od firmy Meatest z hlediska principu, konstrukce, funkčnosti a použití v praxi. Princip je popsán na základě vlastnosti reálného rezistoru a jeho zapojení. Popis ...
 • Programovatelný časový spínač konfigurovatelný přes USB 

  Dresler, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem desky plošných spojů a naprogramováním mikrokontroleru AVR, který komunikuje s číslicovým teploměrem Dallas, dále s fotorezistorem a obvodem RTC. Pomocí čidel a relé umožňuje spínání různých ...