Now showing items 330-349 of 397

 • Technika a společnost 

  Hrbek, Jan
  Zpracovaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku nejpoužívanějších technologií, jak nás ovlivňují a jak mění naši společnost. Nejvíce se zabývá používáním internetu, vlivu smartphonů na různé oblasti lidského života, ...
 • Technologie pro mobilní uskladnění elektrické energie 

  Helma, Radim
  Cílem této semestrální práce je vypracovat rešerši na téma různých metod uskladnění elektrické energie. V práci jsem zkombinoval mnoho datových zdrojů a pro každou technologii jsem vytvořil stručný popis historie, současných ...
 • Technologie pro senzory nositelné na těle 

  Javor, Adrián
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hrubovrstvými a tenkovrstvými technológiami vytvárania senzorov nositeľných na ľudskom tele, ktoré snímajú látky v ľudskom pote. Časť je venovaná ich rozdeleniu a následným návrhom flexibilných ...
 • Telemetrický systém pro RC letadlo s navigací 

  Orolin, Jakub
  Tento projekt je zameraný na návrh telemetrického systému pre rádiom ovládané modely lietadiel. Výstup z tohto systému predstavuje dôležité letové údaje ako sú napríklad rýchlosť, nadmorská výška, smer letu, natočenia alebo ...
 • Testovací nástroj pro přípravu animovaných světelných funkcí 

  Holinka, David
  Náplní této práce je vytvoření zařízení pro testování světelných animovaných funkcí, které by umožnovalo zobrazovat animace v libovolné barvě a rozložení. Zařízení bude tvořeno hardwarovou a softwarovou částí. Hardware ...
 • Testování izolačních systémů elektrických strojů 

  Procházka, Jan
  V této bakalářské práci jsou definovány základní požadované vlastnostmi izolačních systémů točivých elektrických strojů. Dále jsou uvedeny postupy pro jejich testování a výsledky provedených testů.
 • Testování zalévacích hmot pro elektrické stroje 

  Chudá, Kateřina
  Zalévací hmoty se v elektrotechnice pouţívají k ochraně elektrických strojů a přístrojů před nepříznivými vlivy, zlepšují jejich izolační vlastnosti a zlepšuje odvod tepla vznikajícímu ve stroji při provozu. Zalitou ...
 • Textilní mikrovlnné komponenty 

  Hotovec, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi výroby komponent integrovaných do substrátu, kde substrátem je textilie. Obsahuje teoretické poznatky o struktuře SIW, měření dielektrických parametrů tří textilií, návrh, syntézu ...
 • Turbo kódy a jejich aplikace v přenosových technologiích 

  Kuvik, Michal
  Cieľom tejto práce je objasniť problematiku protichybového zabezpečenia pomocou turbo kódov. Prácu by sme mohli rozdeliť na dve časti. V prvej časti sú teoreticky priblížené vlastnosti turbo kódou, ich kódovanie, rôzne ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvarová analýza obrazových dat 

  Kylián, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá tvarovou analýzou obrazových dat, popisuje tedy metody, techniky a postupy, které k takové analýze vedou. Obsah práce je rozdělen do tří kapitol – Teoretická, řešení studentské práce a závěr. V ...
 • Tvorba laboratorních přípravků pro bezdrátový přenos elektrické energie založený na magnetické indukci 

  Kopečný, David
  Cílem práce je seskupit informace o bezdrátovém přenosu pomocí magnetické indukce a o současných řešeních bezdrátových aplikací v praxi. Práce obsahuje teoretický základ a informace o současném stavu bezdrátových napájecích ...
 • Tvorba laboratorních úloh do anglické verze předmětu Analýza signálů a soustav 

  Doleček, Josef
  Bakalářská práce popisuje základní operace se signály a pomocí názorných ukázek v programu Matlab má tyto operace přiblížit studentům předmětu CASS (Signals and Systems Analysis). V teorii jsou popsány poznatky o spojitých ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Ultrazvukové měření vzdálenosti 

  Klich, Michal
  Cílem bakalářské práce je návrh, výroba a vývoj řídícího programu zařízení pro měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla. Zaměřuje se na detailní popis tvorby celé práce od základních vlastností použitých komponentů ...
 • Umělá inteligence 

  Ragas, Luděk
  Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé ...
 • Univerzální automobilová palubní jednotka s řízením předstihu 

  Ambrož, Milan
  Tato práce se zabývá návrhem univerzální palubní jednotky pro starší dvoutaktní automobily s řízením předstihu zapalování motoru. Jako doplňková funkce je zobrazování údajů spojených s provozem vozidla. Při návrhu byly ...
 • Univerzální monitorovací a diagnostická sonda pro sériovou komunikaci 

  Dvořák, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem zařízení pro analýzu komunikace na standardizovaných sériových rozhraních, která mají rozdílné parametry. Výstupem práce je kompletní návrh zařízení včetně schémata zapojení, desky plošného spoje ...
 • Usměrňovače s nízkým napájecím napětím a s nízkou spotřebou pro zpracování biologických signálů 

  Bárta, Jakub
  Tato práce se zabývá problematikou návrhu usměrňovačů s nízkým napájecím napětím a nízkou spotřebou s důrazem na využití technologie CMOS. První kapitola se zabývá základními biologickými signály, způsoby jejich získávání ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...