Now showing items 391-397 of 397

 • Webová aplikace v PLC PFC200 

  Michalík, David
  Tato bakalářská práce se věnuje implementaci vlastního způsobu ovládání vstupů, výstupů a paměti PLC PFC200 od firmy WAGO pomocí dynamického webového rozhraní. Součástí práce je popis PLC, způsobů jeho ovládání, rešerše ...
 • WiFi AP s funkcí ad-hoc sítě do prostředí s možností výskytu výbušné atmosféry 

  Vrlík, Martin
  Práce popisuje návrh zařízení, které bude aplikováno v prostorách s možností výskytu výbušné atmosféry. V jednotlivých kapitolách bude popsán výsledek a postup vývoje tohoto zařízení. Dále pak princip funkce a popis zvolených ...
 • Zabezpečení sítě pomocí virtuálních firewallů nové generace 

  Varmus, Pavol
  Cieľom bakalárskej práce je preštudovať problematiku zabezpečenia sietí pomocou fire- wallov, zhodnotiť vlastnosti jednotlivých typov firewallov a následne ich zdokumentovať. Ďalším z cieľov je návrh zabezpečenia malej až ...
 • Zařízení pro magnetické míchání magnetizovatelných částic v roztoku 

  Zítka, Jan
  Práce se zabývá návrhem a konstrukcí zařízení, které bude míchat magnetizovatelné částice bez použití mechanického působení sil. V práci byla provedena rešerše vlastností feromagnetických částic a dostupných metod používaných ...
 • Značení buněk magnetickými částicemi 

  Kukhta, Dziyana
  Tato bakalářská práce popisuje pohyb buněk, označených magnetickými nanočásticemi, v magnetickém poli směrem k magnetu. Nejprve popisuje magnety dvou typů, a to permanentní magnet a elektromagnet. Dále se věnuje senzorům ...
 • Zvyšování pracovního kmitočtu tištěných antén 

  Havlík, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem vlnovodové štěrbinové antény integrované do textilního substrátu. V této práci byly navrženy antény pracující v ISM pásmech 5,8 GHz a 24,125 GHz. Funkčnost antén byla ověřena simulací v programu ...
 • Zvýšení účinnosti malého třífázového asynchronního motoru 

  Žák, Ondřej
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice účinnosti malých asynchronních motorů. Vzhledem k současné tendenci stálého zvyšování účinnosti je toto téma velice aktuální. Jak zvýšit účinnost, a přitom zbytečně nenavyšovat ...