Now showing items 373-392 of 397

 • Vytvoření terapeutické hry s využitím EMG signálu 

  Drozd, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na elektromyografii a její využití pro biofeedback. Nejprve popisuje elektromyografii a způsob jakým se měří. Dále způsoby zpracování signálu EMG, aby se dal určitým způsobem kvantifikovat ...
 • Využití laboratorního standu s měniči a motory ve výuce elektrických pohonů 

  Holub, Miroslav
  Tato bakalářská práce pojednává o laboratorním standu k výuce v předmětu elektrických pohonů. Toto zařízení je vyvíjeno na ústavu UVEE a již existuje funkční prototyp. Náplní této práce byla převážně revize desky budičů ...
 • Využití Open Source programů pro elektromagnetický výpočet metodou konečných prvků 

  Žíla, Jakub
  Tato bakalářská práce pojednává o elektromagnetickém výpočtu pomocí opensource programů. Je provedena simulace trojfázového synchronního stroje s permanentními magnety na rotoru v opensource programech. Výsledky simulací ...
 • Využití polovodičů pro záchyt ionizačního záření 

  Klus, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje typy a vlastnosti nukleárních článků a analyzuje vzájemné působení ionizujícího záření a polovodičů. Polovodičové nukleární články jsou stroje, které přeměňují energii ionizujícího záření na ...
 • Využití procesorů ARM pro zpracování signálů 

  Vonička, Miloš
  Cílem bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou ARM procesorů na vybraném vzorku od společnosti STMicroelectronics. Práce má dále čtenáři připomenout základní principy analýzy signálů a snaží se o jejich demonstraci ...
 • Využití robotických Roveru k průzkumu Mars 

  Pekař, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), ...
 • Využití statických metod pro detekci DDoS útoků 

  Miško, Lukáš
  Táto práca obsahuje teoretický základ pre riešenie problematiky sieťových anomálii požitím statických metód a taktiež obsahuje riešenie v podobe programu na detekciu sieťových útokov. Zameranie práce je hlavne na detekciu ...
 • Využití technické analýzy k určení cen energetických komodit 

  Kopunec, Kristián
  Táto práca je zameraná na problematiku technickej analýzy a samotných technických indikátor. Venuje sa problematike trendu, grafov a formácii. Jednotlivo ich objasnuje. Zameriava sa na technické indikátory. Rozoberá najmä ...
 • Využití termografie při endovaskulárních výkonech 

  Kyjovský, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá využitím termografie jako podpůrné diagnostické metody u endovaskulární termoablační léčby křečových žil. Principem infračervené termografie (IRT) je bezkontaktní měření povrchové teploty. Hlavním ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
 • Výpočet teplotních polí v elektrických strojích 

  Vidlák, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou výpočtu teplotních polí v elektrických strojích. Jsou zde shrnuty tři metody výpočtu. Metoda konečných prvků v programu Ansys, dále analytický výpočet metodou teplotních odporů a měření ...
 • Výroba a kalibrace termočlánků 

  Balák, Martin
  Táto práca je zameraná na vytvorenie laboratórnej úlohy. V prvej časti je popísaný princíp funkcie termočlánku a podľa akých fyzikálnych zákonov funguje. Ďalej je uvedené do ktorých hlavných kategórií sa termočlánok delí. ...
 • Vývoj videoher a jejich vliv na společnost 

  Kováčik, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je poskytnutí struční historie videoher a analyzování jejich vlivů na společnost. Tato práce popisuje vývoj videoher od jejich počátku až po rok 2010 a také problémy, kterým museli vývojáři ...
 • Vývoj zobrazovacích zařízení 

  Mudrich, Tomáš
  Cílem této semestrální práce je poskytnoust stručný popis vývoje zobrazovacích zařízení od prvních displejů až po nejmodernější technologie a technologie, které budou používány v blízké budoucnosti Tato práce popisuje ...
 • Výzkum a vývoj jaderných reaktorů IV. generace s důrazem na reaktory s tekutými solemi 

  Slančík, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá vytvorením prehľadu jednotlivých generácii jadrových reaktorov od prvých prototypov až po dnešné pokročilé reaktory. Tiež prináša prehľad o projektoch podporujúcich rozvoj IV. generácie jadrových ...
 • Výzkum dynamických parametrů porovnávající zvukové nahrávky 

  Zemánková, Šárka
  Tato práce se zabývá analýzou parametrů, souvisejících s dynamikou zvukové nahrávky. Je zde stručně popsána historie zpracování nahrávek v analogové a digitální podobě i průběh zpracování zvukového signálu v současnosti. ...
 • Výzkum tempových parametrů porovnávající zvukové nahrávky 

  Ištvánek, Matěj
  Tato práce se zabývá technickými vlastnostmi audio signálů, respektive skladbami z připravené databanky, a popisuje používané parametry pro transkripci a rozbor audio signálů. Shrnuje poznatky z oblasti hudební teorie a ...
 • Webová aplikace v PLC PFC200 

  Michalík, David
  Tato bakalářská práce se věnuje implementaci vlastního způsobu ovládání vstupů, výstupů a paměti PLC PFC200 od firmy WAGO pomocí dynamického webového rozhraní. Součástí práce je popis PLC, způsobů jeho ovládání, rešerše ...
 • WiFi AP s funkcí ad-hoc sítě do prostředí s možností výskytu výbušné atmosféry 

  Vrlík, Martin
  Práce popisuje návrh zařízení, které bude aplikováno v prostorách s možností výskytu výbušné atmosféry. V jednotlivých kapitolách bude popsán výsledek a postup vývoje tohoto zařízení. Dále pak princip funkce a popis zvolených ...