Now showing items 1-20 of 400

 • Nízkofrekvenční výkonové zesilovače 

  Matějka, Vojtěch
  Cílem mojí bakalářské práce bylo zhotovit nízkofrekvenční výkonový zesilovač s určitými parametry. V práci je zmíněno několik různých zapojení známých, používaných zesilovačů, které jsou něčím výjimečné nebo revoluční. ...
 • Vizualizace aplikace v systému COMES 

  Sýkora, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá vizualizací laboratorní úlohy ve výrobním informačním systému COMES od firmy Compas automatizace s.r.o. V první části je popsán systém COMES a jeho jednotlivé části. Druhá část práce se ...
 • Izolace plasmidové DNA z bakterií a její transfekce do buněčné linie HEK293 

  Bačovská, Kristýna
  Plasmidová DNA je hojně využívána v oblastech molekulární biologie a genového inženýrství. Tato práce pojednává o metodách její izolace a tématech spjatých s tímto procesem. V experimentální části je k izolaci použita ...
 • Prezentace dat z MySQL databáze ve Windows Presentation Foundation 

  Polách, Michal
  V práci je demonstrována a vysvětlena tvorba WPF aplikace podle návrhového vzoru MVVM pro svižné prohlížení, vyhledávání a editaci dat v rozsáhlé knihovní databázi uložené na MySQL serveru. Rychlého načítání dat z databáze ...
 • Ovládač elektrických zařízení založený na platformě Raspbery Pi 

  Kučkovský, Richard
  Cieľom práce je navrhnúť bezdrôtový ovládač rôznych elektrických zariadení založený na platforme Raspberry Pi. Navrhnuté a vyrobené moduly bezdrôtovo komunikujú s riadiacou jednotkou. Nastavenie a ovládanie zariadení ...
 • Systém sledování pohybu a spánku pomocí Pebble Time Smartwatch 

  Racek, Matej
  Táto práca sa zaoberá sledovaním pohybu a spánku pomocou inteligentných hodiniek Pebble Time. V rámci tejto práce je vyvinutá aplikácia pre prostredie Android. Teoretická čast sa zo začiatku zaoberá rešeršou na danú ...
 • Stanovení stupně demyelinizace axonů na základě snímků z transmisního elektronového mikroskopu 

  Musilová, Kateřina
  Cílem této práce je návrh algoritmu zpracování obrazu, který zhodnotí shodnosti / rozdílnosti dvou výběrů. Zhodnotí vlastnosti myelinových obalů a velikosti axonů u vzorků ovlivněných a kontrolních krys. Ovlivněné krysy ...
 • Bezdrátově řízená sada světelných kontrolerů pro živá vystoupení 

  Pecháček, Jakub
  Práce se zabývá návrhem a výrobou bezdrátově ovládané světelné kontroléry které najdou své uplatnění v divadle při živých vystoupeních nebo u netradičních tanečních souborů. Výsledek této práce zajistí plnou kontrolu nad ...
 • Uspořádání ad hoc sítí a různé typy útoků 

  Rexa, Denis
  V tejto semestrálnej práci venovanej sieťam MANET a ich bezpečnostným hrozbám sa v prvej časti preberajú a porovnávajú smerovacie protokoly AODV vs OLSR vs ZRP. Ďalej je spomínaný broadcast storm a podrobnejšie rozobrané ...
 • Návrh a programování světelných scén v umělecké galerii s možnosti vizualizace 

  Novotný, Jaromír
  Tato práce má sloužit jako seznámení s teoretickým podkladem pro práci se sběrnicovým decentralizovaným systémem KNX. Dále je zde uvedena současná situace řešení osvětlení v galerii O. H. Hajeka v Prachaticích a seznámení ...
 • Simulace malé vodní elektrárny s asynchronním generátorem v ostrovní síti 

  Felcan, Matúš
  Hlavným zameraním práce je porozumenie problematike asynchrónnych strojov malých vodných elektrární. Ich princíp a využitie v praxi. Použitie asynchrónnych generátorov v pripojení na sieť a v ostrovnom režime. Vytvorená ...
 • Detekce a rozpoznávaní tváře s využitím platformy Raspberry Pi 

  Rozhoňová, Andrea
  Následující bakalářská práce se věnuje problematice detekce a rozpoznání tváří v obraze. Teoretická část rozděluje metody detekce a rozpoznání obličeje do několika skupin, které jsou poté blíže popsány a vysvětleny. Na ...
 • Bluetooth keš 

  Franek, Miroslav
  Tato práce se zabývá návrhem bluetooth cache pro hru geocaching. Stručně popisuje, co je to geocaching a popisuje bluetooth cache. Dále popisuje výběr hardware pro realizaci, návrh schématu zapojení i plošného spoje. Pomocí ...
 • Řídicí jednotka pro monitorování klimatických podmínek u chovu jedlého hmyzu 

  Chmelař, Vít
  Bakalářská práce seznamuje s problematikou jedlého hmyzu, platformou Arduino, senzory a periferiemi, které budou využity pro sestrojení zařízení monitorující klimatické podmínky při chovu hmyzu. Popisuje jednotlivé druhy ...
 • Měření magnetických vlastností materiálů pomocí programu LabVIEW 

  Šolc, Martin
  V této práci je popsán program LabVIEW a jeho vývojové prostředí. Dále jsou rozebrána nejčastěji používaná čidla proudů, popsány principy jejich funkce a jejich vlastnosti. V další části práce se zabývám popisem integračních ...
 • Optimalizace procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory 

  Zahálka, Patrik
  Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci technologických parametrů procesu výroby elektrod pro lithium-iontové akumulátory. Práce se zaměřuje na zápornou elektrodu lithium-iontového akumulátoru tvořenou grafitem. První ...
 • Tvorba modelu systému FVE – elektrický ohřev užitkové vody 

  Sochor, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem modelu fotovoltaické elektrárny pro ohřev užitkové vody v programu PSCAD. V teoretické části práce je proveden rozbor zapojení fotovoltaických systémů vzhledem k distribuční soustavě. Poté je ...
 • Systém pro chránění laboratorního generátorového soustrojí 

  Jurák, Viktor
  Tato práce se zabývá návrhem chránění synchronního alternátoru. Úvod práce je věnován popisu laboratorního generátorového soustrojí a srovnání zařízení – ochranných terminálů a měřicích příslušenství – které lze využít pro ...
 • Experimentální softwarový hudební nástroj 

  Čapandová, Zuzana
  Práce se zabývá realizací experimentálního elektroakustického softwarového hudebního nástroje s netradičním způsobem bezkontaktního ovládání parametrů zvukového signálu pomocí pohybového senzoru Kinect. Software je realizován ...
 • Návrh chlazení dvoukanálového výkonového audio zesilovače pomocí MKO 

  Němec, Radek
  Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí dvoukanálového výkonového audio zesilovače typu Leach včetně potřebných doplňkových komponent a následným návrhem chlazení zesilovače pomocí návrhového systému SolidWorks, ...