Now showing items 1-1 of 1

  • Efficient Low-Resource Compression of HIFU Data 

    Klepárník, Petr; Bařina, David; Zemčík, Pavel; Jaroš, Jiří (MDPI, 2018-06-26)
    Ve článku je popsána nová metoda komprese ultrazvukových dat s nízkou spotřebou zdrojů navržená pro simulace HIFU (cílený ultrazvuk o vysoké intenzitě).