Now showing items 1-20 of 620

 • Vzduchotechnika divadla 

  Běťák, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro malé městské divadlo. Vzduchotechnika zajistí pokrytí tepelných zisků a ztrát v divadelním sále a nucené větrání přilehlých prostor s cílem zajistit optimální ...
 • Zastřešení sportovní haly v Blansku 

  Tunková, Eliška
  Cílem bakalářské práce je návrh nosné konstrukce sportovní haly. Hala má obdélníkový půdorysný tvar. Rozpětí je navrženo 32m, délka haly činí 52m. Střešní plocha je zakřivená ve tvaru kružnice, osová výška střechy je 12m. ...
 • Dokumentace mostu pomocí pozemního skenování 

  Ferencová, Anna
  Cieľom bakalárskej práce je naskenovanie mostnej konštrukcie pomocou pozemného skeneru, ktorá je súčasťou areálu stavebnej fakulty VUT v Brne. Obsahom práce je teoretický základ a následné praktické spracovanie nameraných ...
 • Metodika posuzovaní akustických vlastností cihlářského střepu 

  Hladík, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá možností zvýšením indexu vzduchové neprůzvučnosti cihlářských zdících tvarovek. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky v oblasti akustických vlastností keramického střepu a také je ...
 • Studie odkanalizování vybrané obce 

  Chromík, Radek
  Autor bakalářské práce řeší problematiku variant odkanalizování vybrané obce. Řešenou oblastí pro tuto práci jsou Nové Mlýny. Autor vybral vybudování nové gravitační kanalizace pro splaškové vody a původní kanalizaci ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Haraštová, Nela
  Předmětem bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v Brně - Líšni na ulici Novolíšeňská. Ze severu je obklopena ulicí Novolíšeňská, z jihu sousedí s ulicí Josefy Faimonové. Parcela se nachází ve strmém ...
 • Měření průtoku za použití kombinovaného ostrohranného přelivu 

  Sedlák, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku měření výrazně rozkolísaných průtoků za pomoci kombinovaných ostrohranných přelivů. Laboratorním výzkumem byly stanoveny tři kapacitní závislosti vybraných typů přelivů. Tyto ...
 • Rodinný dům 

  Mlejnek, Lukáš
  V projektu bakalářské práce je řešena novostavba částečně podsklepeného, dvoupodlažního rodinného domu s vegetační střechou. Určeného pro čtyř až pětičlennou rodinu. Rodinný dům je navržen jako přírodně šetrný a podle ...
 • Rodinný dům v Trnavě 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh rodinného domu v obci Trnava u Zlína. Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům s vestavěnou garáží v 1NP. Objekt byl navržen pro čtyřčlennou rodinu. V prvním nadzemním podlaží tedy 1NP se nachází ...
 • Vývoj a vlastnosti historické zdící malty 

  Lišovský, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vývojem a vlastnostmi historické malty, zejména pak vápenným maltám a jejich modifikaci pomocí pucolánů. U receptur navržených v experimentální části je pro modifikaci použit metakaolin. Technologické ...
 • Návrh malé vodní nádrže 

  Šejnoha, Petr
  Bakalářská práce se zabývá zjednodušeným návrhem malé vodní nádrže na vytipovaném místě u obce Kadov. Slouží ke zlepšení hospodářské krajiny, chovu ryb a rekreaci. Součástí práce je pojednání o typu a funkci malé vodní ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím v Havlíčkově Brodě 

  Horáková, Lenka
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou (kadeřnictvím) v Havlíčkově Brodě a obsahuje kompletní dokumentaci pro provádění částečně podsklepené stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyři osoby a je ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace chaty v Krkonoších 

  Petras, Lukáš
  Bakalárska práca je zameraná na zdravotne technické a plynovodné inštalácie v horskej chate. Teoretická časť sa zaoberá požiadavkami na pitnú vodu, výtokovými armatúrami, kanalizáciou, využitím dažďovej vody, odvodom a ...
 • Vzduchotechnika v pavilonu nemocnice 

  Kops, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je navrhnout a posoudit vzduchotechnický systém pro zdravotnické zařízení. Je zde řešeno první a druhé nadzemní podlaží a navrženo tak aby splňovalo hygienické a provozní podmínky pro zdravotnické ...
 • Ekonomická efektivnost investičního projektu 

  Paulus, Adam
  Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení ekonomické efektivnosti veřejné stavební investice. V první části, se věnuje obecné problematice investic, jejich životním fázím a magickému trojúhelníku. Dále pak popisu ...
 • Bytový dům v Židenicích 

  Michalíková, Petra
  Bakalářská práce vychází z ateliérového projektu obytných staveb. Stavební parcela se nachází na rovinatém terénu v městské zástavbě a je ohraničena ulicemi Táborská a Nezamyslova, kaplí Františka z Assisi, sousedními ...
 • Posouzení vodního díla Hostim za povodní 

  Šilhánková, Lenka
  Cílem této bakalářské práce je posouzení a následné zhodnocení stávajícího stavu VD Hostim při převádění KPV s parametry PV100. Zpracování probíhá podle požadavků ČSN 75 2935. Obsahem práce je popis a shrnutí základních ...
 • Sportovní hala 

  Střelcová, Eva
  Bakalářská práce obsahuje návrh ocelové nosné konstrukce jednopodlažní sportovní haly o rozpětí 30 m a délce 60 m. Výška haly je 12,5 m. Střešní konstrukce je navržena jako soustava příhradových vazníků a příhradových ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné 

  Mikulka, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologickou etapu hrubé vrchní stavby penzionu v Čeladné. Práce obsahuje technologické předpisy pro zdění svislých nosných konstrukcí a stropní konstrukce. Předpisy jsou ...
 • Studium vlivu vneseného provzdušnění na parametry provzdušněných betonů 

  Urbánek, Libor
  Bakalářská práce je zaměřena na provzdušněné betony, jejich parametry složení a vlastnosti. Dále se práce zaměřuje na studium vlivu vneseného provzdušnění do čerstvého betonu, na jeho vlastnosti v čerstvém i ve ztvrdlém ...