Show simple item record

Prices of construction work on the selected building

dc.contributor.advisorTichá, Alenacs
dc.contributor.authorBartal, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:38:04Z
dc.date.available2018-10-21T22:38:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBARTAL, J. Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104852cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68400
dc.description.abstractV této bakalářské práce bude řešená problematika tvorby cen a rozpočtů v stavebnictví. První část je věnovaná k seznámení se s terminologií, souvisící s tvorbou cen ve stavebnictví. Zde je zmíněný i teoretický postup pro tvorbu rozpočtů a kalkulací. Druhá část je věnovaná praktickému řešení dané problematiky, kde se sestavuje rozpočet na rekonstrukci administrativně – společenského centra v obci Unín. Nejprve bude definovaný současný stav objektu a následně ty časti objektu, kterých se rekonstrukce dotkne. Na základě projektové dokumentace a osobní obhlídky budou sestaveny 3 verze rozpočtů. Jako první bude vytvořený rozpočet v českých cenách, v programu Kros 4 a následně rozpočet v slovenských cenách, v programu Cenkros 4. Rozpočty budou mezi sebou porovnány a výhodnější rozpočet se dále bude optimalizovat, aby celková suma na rekonstrukci byla co nejnižší. Upravená verze rozpočtu bude následně porovnaná s oficiálním rozpočtem a stanoví se nejvýhodnější ponuka.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis will focuses with the issue of building prices and budgets in construction. The first part is devoted to the terminology associated with building prices in construction. Here is also mentioned the theoretical approach to budgeting and calculations. The second part is devoted to the practical part, which sets the budget for the reconstruction of the administrative and social center in the village of Unín. Firstly, the current state and consequently the things to be affected by the reconstruction are defined. Three versions of budgets will be prepared based on the project documentation and the personal survey. Firstly, a budget will be created in the Czech prices, the Kros 4 program, and then the budget at Slovak prices in the Cenkros 4 program. The budgets will be compared and a more favorable budget will be further optimized so that the total amount for the reconstruction is as low as possible. The revised version of the budget will then be compared to the official budget and the most advantageous offer will be determined.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRekonstrukcecs
dc.subjectnákladycs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectcenacs
dc.subjectReconstructionen
dc.subjectvalueen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectcalculationen
dc.subjectpriceen
dc.titleCeny stavebních prací na vybraném stavebním objektucs
dc.title.alternativePrices of construction work on the selected buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-27-14:02:35cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104852en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:41:53en
sync.item.modts2020.03.31 00:19:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeLabudek, Lukášcs
dc.contributor.refereeLabudek, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record