Show simple item record

House of Panels TM

dc.contributor.advisorLavický, Milošcs
dc.contributor.authorKoláčková, Janacs
dc.date.accessioned2017-06-27T23:58:20Z
dc.date.available2017-06-27T23:58:20Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOLÁČKOVÁ, J. Rodinný dům z panelů TM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105064cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68643
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami, který se nachází v katastrálním území obce Kobylice. Jedná se o dvoupodlažní, podsklepený rodinný dům pro dvě čtyřčlenné rodiny. Obvodové konstrukce suterénu jsou z tvárnic ztraceného bednění Presbeton, zateplené extrudovaným polystyrenem Synthos XPS Prime G 30 IR v tl. 100 mm. Nadzemní obvodové konstrukce jsou z keramických panelů TM, zateplené kontaktním zateplovacím systémem v tl. 140 mm polystyrenem Styrotherm plus 100. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny z předpjatých stropních panelů Spiroll. Objekt je zastřešen dvěma pultovými střechami se klonem 5°. Schodiště je navržené jako tříramenné, monolitické, železobetonové. Vstup na pozemek je ze severní strany. Každá bytová jednotka má v suterénu garáž pro jedno osobní vozidlo. Vjezd do garáží je ze severní a západní strany. Bakalářská práce je zpracovaná ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis deals with a project of a new detached family house with two housing groups which is situated in the cadaster unit of the town of Kobylice. Detached family house has two floors and a basement. The detached family house is for two four-member families. The perimeter constructions of basement are built of concrete blocks Presbeton and are insulated with a contact thermal insulation systém of Syntohos XPS Prime G 30 IR that are 100 mm thick. The perimeter constructions of first and second floor are built of panels TM with a contact thermal insulation systém of styrotherm plus 100 that are 140 mm thick. Horizontal constructions are built of panels Spiroll. The building is roofed with two mono-pitched roofs with 5° slope. The staircase is designed as monolitic three-armed staircase made of reinforced concrete. The entrance to the building is situated on the north side. Every apartment has garage in the basement for one personal car. The entrance to the garage is situated on the north side and west side. The bachelor’s thesis has the form of design documentation for the building process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBakalářská prácecs
dc.subjectrodinný důmcs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectdvoupodlažní objektcs
dc.subjectsuteréncs
dc.subjectdvě bytové jednotkycs
dc.subjectdvě rodinycs
dc.subjectdvě pultové střechycs
dc.subjectmonolitické schodištěcs
dc.subjecthliníková oknacs
dc.subjectobec Kobylicecs
dc.subjectpanely Spirollcs
dc.subjectpanely TMcs
dc.subjectbachelor thesisen
dc.subjectdetached family houseen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjecttwo flooren
dc.subjectbasementen
dc.subjecttwo housing groupsen
dc.subjecttwo familyen
dc.subjecttwo mono-pitched roofsen
dc.subjectmonolithic staircaseen
dc.subjectaluminum windowsen
dc.subjecttown Kobyliceen
dc.subjectpanels Spirollen
dc.subjectpanels TMen
dc.titleRodinný dům z panelů TMcs
dc.title.alternativeHouse of Panels TMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.extent1.35 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-27-16:37:46cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105064en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:41:02en
sync.item.modts2020.03.31 08:17:55en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDohnal, Jakubcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record