Show simple item record

Technological phase of the upper structure of the Čechovka appartment house

dc.contributor.advisorVenkrbec, Václavcs
dc.contributor.authorJanáček, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-29T18:40:13Z
dc.date.available2018-10-29T18:40:13Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationJANÁČEK, J. Řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105010cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68673
dc.description.abstractHlavním úkolem bakalářské práce je zpracovat stavebně technologickou přípravu stavby bytového domu v Hlinsku v Čechách. Práce obsahuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími dopravními vztahy, výkazy výměr pro řešené etapy. Dále jsou obsahem technologické předpisy, technická zpráva zařízení staveniště, časový plán včetně bilance pracovníků, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Dále je vypracováno porovnání 2 variant stropních konstrukcí, tepelně-technické posouzení skladby střechy, výpočet zatížení sněhem na střešní konstrukci. Další součástí příloh je koordinační výkres situace, výkres zařízení staveniště, schéma podpěrné konstrukce stropů a dopravní vztahy v okolí staveniště.cs
dc.description.abstractThe main task of the bachelor thesis is to prepare the construction and technological preparation of the construction of a residential building in Hlinsko in Bohemia. The work contains the accompanying and summary technical report, the situation of the construction with wider transport relations, the reports for the proposed stages. Further, they contain the technical regulations, the technical report of the construction site equipment, the time schedule including the staff balance, the design of the machine assemblies, the control and test plans and the safety and health protection at work. Furthermore, a comparison of 2 variants of ceiling structures, thermal-technical assessment of the roof structure, calculation of snow load on the roof structure is elaborated. Another part of the annexes is the coordinate drawing of the situation, the drawing of the building site equipment, the support structure of the ceilings and the transport relations around the construction site.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectbytový důmcs
dc.subjectzastřešenícs
dc.subjectstropcs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectnávrh strojní sestavycs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdravícs
dc.subjectčasový pláncs
dc.subjectpoložkový rozpočetcs
dc.subjectzařízení staveništěcs
dc.subjectsituacecs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectvýkaz výměrcs
dc.subjectporovnánícs
dc.subjectapartment houseen
dc.subjectroofingen
dc.subjectceilingen
dc.subjectcontrol and test planen
dc.subjectdesign of machine assembliesen
dc.subjectsafety and health protectionen
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjectitemized budgeten
dc.subjectsite equipmenten
dc.subjectsituationen
dc.subjecttechnological regulationen
dc.subjectbill of quantitiesen
dc.subjectcomparisonen
dc.titleŘešení technologické etapy hrubé vrchní stavby bytového domu Čechovkacs
dc.title.alternativeTechnological phase of the upper structure of the Čechovka appartment houseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.modified2017-06-27-16:26:37cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105010en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:17:20en
sync.item.modts2019.05.18 09:02:57en
dc.contributor.refereeNečasová, Barboracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record