Show simple item record

The Concepcion of Bussines Plan for The Firm NEOCHEM plus

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorTrávníčková Damborská, Miroslavacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:42:43Z
dc.date.available2018-10-21T19:42:43Z
dc.date.created2008cs
dc.identifier.citationTRÁVNÍČKOVÁ DAMBORSKÁ, M. Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2008.cs
dc.identifier.other10546cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6875
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce „Návrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM plus“ je provést analýzu podniku, a na základě jejího vyhodnocení navrhnout a sestavit kroky vedoucí k obnovení společnosti, jejíž činnost byla velmi omezena požárem výrobních prostor. Cílem je vypracovat plán technického a finančního zabezpečení projektu nové výstavby pro obnovení výroby polyuretanu.cs
dc.description.abstractThe subject of this dissertation “Business plan proposal of company NEOCHEM plus“ is to provide company analysis. On the basis of its evaluation to propound and design steps leading to renewal of the company which activities were very limited by produce areas burning. The goal of this dissertation is to dispose plan of technical and finance support for new building-up and renewal of polyurethane foams production.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectfinanční plánovánícs
dc.subjectinvestiční plánovánícs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectfinancial planningen
dc.subjectinvestment planningen
dc.titleNávrh podnikatelského záměru firmy NEOCHEM pluscs
dc.title.alternativeThe Concepcion of Bussines Plan for The Firm NEOCHEM plusen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2008-01-29cs
dcterms.modified2008-02-01-12:22:12cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid10546en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:14:54en
sync.item.modts2021.11.12 15:38:21en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTrávníček, Jaroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jana Stávková, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) PhDr. Ing. Jiří Pokorný, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Rompotl (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record