Show simple item record

Flow measurement using the compound weir

dc.contributor.advisorŽoužela, Michalcs
dc.contributor.authorSedlák, Danielcs
dc.date.accessioned2017-06-28T06:51:05Z
dc.date.available2017-06-28T06:51:05Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationSEDLÁK, D. Měření průtoku za použití kombinovaného ostrohranného přelivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105296cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68819
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na problematiku měření výrazně rozkolísaných průtoků za pomoci kombinovaných ostrohranných přelivů. Laboratorním výzkumem byly stanoveny tři kapacitní závislosti vybraných typů přelivů. Tyto závislosti jsou prezentovány v tabelární a grafické podobě.cs
dc.description.abstractBachelor’s thesis is focused on issues of measurement significantly unstable by the flow rates with using of compound sharp crested weirs. The laboratory research determined three selected types of weirs. Laboratory research have been established three capacitive dependence of selected types of weirs. These dependencies are presented in tabular and graphical form.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKombinovaný přelivcs
dc.subjectQ/h charakteristikacs
dc.subjectlaboratorní výzkumcs
dc.subjectměření průtokůcs
dc.subjectCompound weiren
dc.subjectQ/h characteristicen
dc.subjectlaboratory researchen
dc.subjectflow measurementen
dc.titleMěření průtoku za použití kombinovaného ostrohranného přelivucs
dc.title.alternativeFlow measurement using the compound weiren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-14cs
dcterms.extent7.88 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2017-06-27-16:56:12cs
thesis.disciplineVodní hospodářství a vodní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních stavebcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105296en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:12:45en
sync.item.modts2020.03.31 12:43:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeDuchan, Davidcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record