Show simple item record

The possibilities regulation of production hydration heat of concrete with plasticizer

dc.contributor.advisorSedlmajer, Martincs
dc.contributor.authorHermann, Radekcs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:56:42Z
dc.date.available2019-06-14T10:56:42Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationHERMANN, R. Možnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other104967cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68858
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak i z pohledu průběhu hydratačních teplot. Dále je věnována pozornost vlivu plastifikačních přísad a jejich kombinacím s přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí na reologické vlastnosti čerstvých modifikovaných cementových past a na mechanické vlastnosti těchto past po 3 a 7 dnech zrání.cs
dc.description.abstractThis thesis studies the problematics of water reducing and high range water reducing admixtures and their influence on the process of hydration of cement pastes. The process of hydration is examined in this thesis both in terms of hydration heat and hydration temperature rise. Attention is also paid to the influence of plasticizers in combination with retarding admixture regarding rheological properties of modified fresh cement pastes and their mechanical properties after 3 and 7 days from mixing.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCementcs
dc.subjectportlandský cementcs
dc.subjectslínekcs
dc.subjecthydratacecs
dc.subjecthydratační teplocs
dc.subjecthydratační teplotacs
dc.subjectplastifikační přísadacs
dc.subjectsuperplastifikační přísadacs
dc.subjectpřísada zpomalující tuhnutí a tvrdnutícs
dc.subjectpolykarboxylátycs
dc.subjectCementen
dc.subjectordinary portland cementen
dc.subjectclinkeren
dc.subjecthydrationen
dc.subjectheat of hydrationen
dc.subjectplasticizeren
dc.subjecttemperature of hydrationen
dc.subjectsuperplasticizeren
dc.subjectretarding admixtureen
dc.subjectpolycarboxylatesen
dc.titleMožnosti regulace vývinu hydratačního tepla v betonu pomocí plastifikační přísadycs
dc.title.alternativeThe possibilities regulation of production hydration heat of concrete with plasticizeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-16:25:38cs
thesis.disciplineStavebně materiálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie stavebních hmot a dílcůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104967en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 07:34:26en
sync.item.modts2020.04.01 01:12:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeHalas, Vladimírcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record