Show simple item record

Evaluating of actual state of existing designs

dc.contributor.advisorSchmid, Pavelcs
dc.contributor.authorKopec, Jancs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:57:27Z
dc.date.available2019-04-03T22:57:27Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOPEC, J. Hodnocení aktuálního stavu existující konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105071cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68904
dc.description.abstractPráce se zabývá problematikou hodnocení aktuálního stavu existujících konstrukcí. V teoretické části práce jsou objasněny normy pro navrhování a provádění betonových staveb, které specifikují, pro jaké materiály a druhy konstrukcí včetně metod výpočtu pro navrhování a provádění betonových staveb mohou být tyto normy použity. Především jsou však vylíčeny zásady pro hodnocení existujících konstrukcí podle příslušných norem a popis nejčastějších a nejvhodnějších diagnostických metod. V praktické části jsou uvedené teoretické poznatky ze současně platných norem, které jsou použity na příkladu hodnocení existující konstrukce kina Scala v Brně. Bude proveden stavebně technický průzkum objektu a jeho výstupem bude vyhodnocení stavebně technického průzkumu objektu a vytvoření návrhu předběžných opatření.cs
dc.description.abstractThis study deals with evaluation of current state of existing constructions. In the theoretical part of the study are explained the standards for the design and execution of concrete constructions, which specify for which materials and types of structures, including calculation methods for the design and execution of concrete constructions, these standards can be used. However, are described principles of rating existing buildings according the principles for evaluating existing structures according to applicable standarts and description of the most common and the most appropriate diagnostic methods. In the practical part are mentioned theoretical knowledge from the currently valid standards practiced on the example of the evaluation of existing construction of cinema Scala in Brno. Building-technical survey of the building will be done and its output will be evaluated of building-technical survey of the building and the draft of preliminary measures.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectprůzkumcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectbetoncs
dc.subjectnavrhovánícs
dc.subjectprováděnícs
dc.subjectobjektcs
dc.subjectstavbacs
dc.subjectprohlídkacs
dc.subjectvýztužcs
dc.subjectkinocs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectdiagnosticen
dc.subjectsurveyen
dc.subjectconstructionen
dc.subjectconcreteen
dc.subjectdesignen
dc.subjectimplementationen
dc.subjectobjecten
dc.subjectbuildingen
dc.subjectexaminationen
dc.subjectreinforcementen
dc.subjectcinemaen
dc.subjectmethodsen
dc.titleHodnocení aktuálního stavu existující konstrukcecs
dc.title.alternativeEvaluating of actual state of existing designsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-27-16:37:55cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105071en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:29:09en
sync.item.modts2020.03.30 20:59:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereeKarel, Ondřejcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record