Show simple item record

Analysis of the differences between the target and the offer price of construction

dc.contributor.advisorVýskala, Miloslavcs
dc.contributor.authorPospíšilová, Pavlacs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:38:04Z
dc.date.available2018-10-21T22:38:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPOSPÍŠILOVÁ, P. Analýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105256cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/68988
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou rozdílů mezi směrnými a nabídkovými cenami. Úvodní část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů tohoto tématu, uvedením cenových soustav a skladbou rozpočtů. Praktická část se zaměřuje na ceny hrubých staveb, kde jsou vysvětleny rozdíly mezi cenami nosných položek rozpočtu v jednotlivých cenových soustavách. K práci byly využity cenové soustavy firmy RTS a.s. a ÚRS Praha a.s., pomocí kterých byly oceněny získané nabídkové rozpočty od několika firem. Cílem práce je vyhodnocení rozdílů cen mezi nabídkovými rozpočty a rozpočty vytvořenými ve dvou různých cenových soustavách.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis analyzes differences between the target and the offer price of construction. The introduction is focused on explaining the basic concepts of this topic, describing the price systems and composition of budgets. The practical part focuses on prices of carcass, where is explaining the differences between main items's price in different price systems. For this work it was used price system of RTS a.s. company and ÚRS Praha a.s. which have been appraise obtained offer budgets from several companies. The aim of the work is to evaluate the difference in prices between the offer and the target price which was created in two various pricing systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCenacs
dc.subjectnákladcs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectcenová soustavacs
dc.subjectkalkulacecs
dc.subjectmzdycs
dc.subjectrežiecs
dc.subjectrozpočtovací softwarecs
dc.subjectPriceen
dc.subjectcosten
dc.subjectbudgeten
dc.subjectpricing systemen
dc.subjectcalculationen
dc.subjectwagesen
dc.subjectoverhead costsen
dc.subjectbudgeting softwareen
dc.titleAnalýza rozdílů mezi směrnou a nabídkovou cenou stavbycs
dc.title.alternativeAnalysis of the differences between the target and the offer price of constructionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-15cs
dcterms.modified2017-06-27-16:54:29cs
thesis.disciplineManagement stavebnictvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízenícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105256en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:19:51en
sync.item.modts2019.05.18 06:57:17en
dc.contributor.refereeTuscher, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record