Show simple item record

Revitalization Program of Floral Garden in Kromeriz

dc.contributor.advisorJura, Pavelcs
dc.contributor.authorOndruszová, Veronikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:17Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:17Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationONDRUSZOVÁ, V. REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2009.cs
dc.identifier.other22981cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6907
dc.description.abstractCílem návrhu je vyřešení potřebného zázemí a služeb pro návštěvníky Květné zahrady v Kroměříži (od 1998 památka UNESCO). Koncept návrhu je založen na částečném respektování historické stopy staveb v Holandské a Pomerančové zahradě a z toho vyplývajícího vymezení těchto dvou zahrad. Navržené objekty ( návštěvnické centrum a kavárna) jsou k hlavní ose formální části Květné zahrady orientovány příčně a dělí prostor vymezený zdí na několik menších prostorů. Dochází tedy ke střídání zastavěných částí se zelenými zahradními plochami. Každá příčná komunikace v Květnici, tak vede k určitému cíli a tím navádí návštěvníky k objevování nových míst. Vstupní objekt je zachován v téměř původní podobě, řešeno je pouze jeho funkční využití a s tím spjaté změny v interiéru budovy. Jižní část zadaného území je řešena pouze hmotově. Je vytvořen pobytový předprostor studeného skleníku, navrženo nové členění zahradních ploch a nový objekt zahradnického skleníku s příslušným zázemím, jehož orientace opět koresponduje s celkovým konceptem. Okolí králičího kopečku a voliéry je koncipováno jako volný historický přepis původní podoby. Všechny zahradní prostory jsou propojeny motivem vodních ploch.cs
dc.description.abstractThe aim of the project is to provide necessary facilities and services for visitors of the Flower Garden in Kroměříž (a UNESCO sight since 1998). The concept of the proposal is based on a partial respect to historic trace of buildings in Holland and Orange Garden and hitherto resulting definitons of the both gardens. The propsed buildings (a visitors' centre and a café) are situated cross-wise to the main axis of the formal part of the Flower Garden and divide the territory determined by a wall into several smaller parts. Consequently, built-up parts alternate with green garden areas. Each cross-wise path in the Garden leads to a certain target and guide visitors to explore new places. The entrance building is preserved in its almost original form with only its functional usage and consequent interior changes being solved. The southern part of the given territory is worked on only as a mass. A new pre-space of the green house is created, a new segmentation of garden areas and a new garden-shop green house with corresponding facilities is proposed which orientation agrees with the overall concept. The surroundings of a rabbit hill and a volary is drawn as a free adaptation of the original form. All garden areas are linked with a water area motif.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectzahradacs
dc.subjectnávštěvnické centrumcs
dc.subjectkavárnacs
dc.subjectgardenen
dc.subjectvisitor's centreen
dc.subjectcafeen
dc.titleREVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽIcs
dc.title.alternativeRevitalization Program of Floral Garden in Kromerizen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-05-26cs
dcterms.modified2009-05-26-16:50:46cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování II.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid22981en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 20:58:33en
sync.item.modts2020.03.30 19:54:22en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereePonešová, Barboracs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Viktor Rudiš (předseda) doc. Ing. arch. Dagmar Glosová, CSc. (člen) prof. Ing. arch. Jan Koutný, CSc. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Zdeňka Vydrová (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record