Show simple item record

Detached family house, Nový Malín

dc.contributor.advisorMüller, Jancs
dc.contributor.authorPecháčková, Žanetacs
dc.date.accessioned2019-06-14T10:57:15Z
dc.date.available2019-06-14T10:57:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationPECHÁČKOVÁ, Ž. Rodinný dům, Nový Malín [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.cs
dc.identifier.other105221cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69134
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provádění stavby. Objekt se nachází na svažitém pozemku v obci Nový Malín. Objekt je tvořen jedním nadzemním podlažím a suterénem a je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Základové konstrukce jsou řešeny základovými pasy z prostého betonu. Svislé konstrukce jsou navrženy z betonových tvárnic ztraceného bednění a vápenopískových tvárnic KM SENDWIX zateplené kontaktním zateplovacím systémem. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové prostě uložené desky. Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 22°. Projektová dokumentace je zpracována v počítačovém programu ArchiCAD.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis presents the design of a new house focussing on the project documentation for the building realization. The building is located in a slope terrain in the village Nový Malín. The house comprised of one storey and a basement is designed for a family of four. Foundation structures are realized with plain concrete continuous footing. Vertical supportive constructions are designed from lost formwork concrete panels and KM SENDWIX lime sandstone blocks insulated with contact thermal insulation system.Ceiling constructions are realized with supported reinforced concrete slabs. The building is roofed with a saddle roof with a slope of 22. The project documentation is processed with the help of the ArchCAD computer programme.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectsamostatně stojícícs
dc.subjectsvažitý pozemekcs
dc.subjectpodsklepenýcs
dc.subjectsedlová střechacs
dc.subjectkontaktní zateplovací systémcs
dc.subjectobec Nový Malín.cs
dc.subjectFamily houseen
dc.subjectdetached houseen
dc.subjectslope terrainen
dc.subjectprovided with a cellaren
dc.subjectsaddle roofen
dc.subjectcontact thermal insulation systemen
dc.subjectthe village Nový Malín.en
dc.titleRodinný dům, Nový Malíncs
dc.title.alternativeDetached family house, Nový Malínen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-27-16:53:54cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid105221en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:20:50en
sync.item.modts2019.05.18 21:37:03en
dc.contributor.refereeProcházka, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record