Show simple item record

Mrazuvzdornost betonu s pórovitým kamenivem

dc.contributor.authorPospíchal, Ondřejcs
dc.contributor.authorKucharczyková, Barbaracs
dc.contributor.authorMisák, Petrcs
dc.contributor.authorVymazal, Tomášcs
dc.date.accessioned2020-08-04T11:02:12Z
dc.date.available2020-08-04T11:02:12Z
dc.date.issued2010-06-06cs
dc.identifier.citationProcedia Engineering. 2010, vol. 2, issue 1, p. 521-529.en
dc.identifier.issn1877-7058cs
dc.identifier.other49832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69366
dc.description.abstractThis paper deals with the influence of periodic freezing on lightweight concrete characteristics. Sets of lightweight concrete prismatic specimens are cyclically frozen in range from +20C to -20C and non-destructively tested after every 25 cycles. Freeze-thaw resistance is determined from measurement of the frost-attacked and non-frost-attacked (referential) specimens. The referential specimens are air/water-cured. Non-destructive methods, especially ultrasonic impulse method and resonance method are used for determination of specimen's degradation. Experiments are finished with destructive test in order to determine the static modulus of elasticity.en
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá vlivem cyklického zmrazování na vlastnosti lehkého betonu. Sady vzorků ve tvaru hranolu jsou cyklicku zmrazovány v rozmezí +20C do -20C a nedestruktivně zkoušeny po každém 25tém cyklu. Mrazuvzdornost je určena z meření provedených na zmrazovaných a nezmrazovaných (referenčních) vzorcích. Referenční vzorky byly ošetřovány střídavě na vzduchu a ve vodě. Pro určení degradace vzorků byy použity dvě nedestruktivní metody - ultrazvuková a rezonanční. Experimenty jsou ukončeny destruktivními zkouškami za účelem určení statického modulu pružnosti betonu.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent521-529cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherElsevier Ltd.cs
dc.relation.ispartofProcedia Engineeringcs
dc.relation.urihttp://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705810000573cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unportedcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cs
dc.subjectLehký beton
dc.subjectmrazuvzdornost
dc.subjectmodul pružnosti
dc.subjectnedestruktnivní zkoušení
dc.subjectpórovité kamenivo
dc.subjectLightweight concreteen
dc.subjectfreeze-thaw resistanceen
dc.subjectmodulus of elasticityen
dc.subjectnon-destructive testingen
dc.subjectporous aggregateen
dc.titleFreeze-thaw resistance of concrete with porous aggregateen
dc.title.alternativeMrazuvzdornost betonu s pórovitým kamenivemcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavebního zkušebnictvícs
sync.item.dbidVAV-49832en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.04 13:02:12en
sync.item.modts2020.08.04 12:28:06en
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume2cs
dc.identifier.doi10.1016/j.proeng.2010.03.056cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1877-7058/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Unported