Show simple item record

Stanovení histaminu v silážích za použití nanomaghemitového jádra (-Fe2O3)-nanočástic oxidu titaničitého off-line spojených s iontoměničovou chromatografií

dc.contributor.authorCernei, Natalia Vladimirovnacs
dc.contributor.authorLacková, Zuzanacs
dc.contributor.authorGuráň, Romancs
dc.contributor.authorHynek, Davidcs
dc.contributor.authorSkládanka, Jiřícs
dc.contributor.authorHorký, Pavelcs
dc.contributor.authorZítka, Ondřejcs
dc.contributor.authorAdam, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2017-08-14T14:47:24Z
dc.date.available2017-08-14T14:47:24Z
dc.date.issued2016-09-12cs
dc.identifier.citationInternational Journal of Environmental Research and Public Health. 2016, vol. 13, issue 9, p. 904-1-904-11.en
dc.identifier.issn1660-4601cs
dc.identifier.other129692cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69384
dc.description.abstractThe presence of biogenic amines is a hallmark of degraded food and its products. Herein, we focused on the utilization of magnetic nanoparticles off-line coupled with ion exchange chromatography with post-column ninhydrin derivatization and Vis detection for histamine (Him) separation and detection. Primarily, we described the synthesis of magnetic nanoparticles with nanomaghemite core (-Fe2O3) functionalized with titanium dioxide and, then, applied these particles to specific isolation of Him. To obtain further insight into interactions between paramagnetic particles’ (PMP) surface and Him, a scanning electron microscope was employed. It was shown that binding of histamine causes an increase of relative current response of deprotonated PMPs, which confirmed formation of Him-PMPs clusters. The recovery of the isolation showed that titanium dioxide-based particles were able to bind and preconcentrate Him with recovery exceeding 90%. Finally, we successfully carried out the analyses of real samples obtained from silage. We can conclude that our modified particles are suitable for Him isolation, and thus may serve as the first isolation step of Him from biological samples, as it is demonstrated on alfalfa seed variety Tereza silage.en
dc.description.abstractPřítomnost biogenních aminů je charakteristickým znakem znehodnocených potravin a jejich produktů. Zde jsme se zaměřili na využití magnetických nanočástic off-line spojených s iontoměničovou chromatografií s postkolonovou derivatizací ninhydrinem a Vis detekcí pro separaci a detekci histaminu (Him). V první řadě jsme popsali syntézu magnetických nanočástic s nanomaghemitovým jádrem (-Fe2O3) funkcionalizovaných s oxidem titaničitým, poté jsme aplikovali tyto částice na specifickou izolaci Him. K získání dalšího vhledu do interakce mezi povrchem paramagnetických částic (PMP) a Him byl použit skenovací elektronový mikroskop. Bylo ukázáno, že vazba histaminu způsobuje zvýšení relativní aktuální odezvy deprotonovaných PMPs, což potvrdilo tvorbu Him-PMPs clusterů. Využití izolace ukázalo, že částice na bázi oxidu titaničitého byly schopny vázat a prekoncentrovat Him s celkovým výtěžkem vyšším než 90%. Nakonec jsme úspěšně provedli analýzy reálných vzorků získaných ze siláže. Můžeme usuzovat, že naše modifikované částice jsou vhodné pro izolaci Him a tak mohou sloužit jako první krok pro izolaci Him z biologických vzorků, jak je demonstrováno na siláži semen vojtěšky odrůdy Tereza.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent904-1-904-11cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherMDPIcs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Environmental Research and Public Healthcs
dc.relation.urihttp://www.mdpi.com/1660-4601/13/9/904cs
dc.rightsCreative Commons Attribution 4.0 Internationalcs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/cs
dc.subjectaminoacidsen
dc.subjectbiogenic aminesen
dc.subjectmagnetic-particles-based separationen
dc.subjectplanten
dc.subjectspecific isolationen
dc.subjectaminokyseliny
dc.subjectbiogenní aminy
dc.subjectseparace využívající magnetické částice
dc.subjectrostlina
dc.subjectspecifická izolace
dc.titleDetermination of Histamine in Silages Using Nanomaghemite Core (-Fe2O3)-Titanium Dioxide Shell Nanoparticles Off-Line Coupled with Ion Exchange Chromatographyen
dc.title.alternativeStanovení histaminu v silážích za použití nanomaghemitového jádra (-Fe2O3)-nanočástic oxidu titaničitého off-line spojených s iontoměničovou chromatografiícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Středoevropský technologický institut VUT. Chytré nanonástrojecs
sync.item.dbidVAV-129692en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2019.06.17 10:24:47en
sync.item.modts2019.05.18 00:36:00en
dc.coverage.issue9cs
dc.coverage.volume13cs
dc.identifier.doi10.3390/ijerph13090904cs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1660-4601/cs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution 4.0 International