Show simple item record

Concept of smart home energy monitoring and management

dc.contributor.advisorVrána, Michalcs
dc.contributor.authorKolouch, Petrcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:47:59Z
dc.date.available2018-10-21T21:47:59Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other104825cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69414
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá smart-meteringem domácnosti. Úvod práce se věnuje přiblížení dané problematiky. Následně je vysvětlen princip fungování chytré zásuvky a možnosti propojení chytrých zásuvek s obnovitelnými zdroji. V další části práce je provedena zevrubná rešerše stávajících chytrých systému v České republice i zahraničí. V praktické části práce byly změřeny a zhodnoceny 3 komerční chytré zásuvky. Poslední částí práce je návrh konceptu chytré zásuvky založené na mikročipu ADE7753. Následně je podrobně popsána realizace měřícího zařízení.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with smart-metering of home. The introduction of the thesis deals with the approach of this issue. It then explains the principle of smart socket operation and the possibility of linking smart sockets with renewable sources. In the next part of the thesis there is a thorough search of existing smart systems in the Czech Republic and abroad. In the practical part, 3 commercial smart sockets were measured and evaluated. The last part is the creation of the concept of smart socket-based on microchip ADE7753. Subsequently, the implementation of the measuring device is detaily described.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectADE7753cs
dc.subjectchytré zásuvkycs
dc.subjectNodeMCUcs
dc.subjectchytré měřenícs
dc.subjectADE7753en
dc.subjectsmart socketen
dc.subjectsmart plugen
dc.subjectNodeMCUen
dc.subjectsmart-meteringen
dc.titleKoncept smart-meteringu pro domácnostcs
dc.title.alternativeConcept of smart home energy monitoring and managementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-08-29cs
dcterms.modified2017-08-29-14:01:40cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid104825en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:19:32en
sync.item.modts2020.03.31 16:43:45en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeWasserbauer, Vojtěchcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (předseda) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Pazdera, Ph.D. (člen) Ing. Marcel Janda, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval bakalářskou práci na téma Koncept smart-meteringu pro domácnost.Popsal jednotlivé části své práce. Popsal propojení s obnovitelnými zdroji. Shrnul literární rešrži, která je součástí bakalářské práce. Prezantoval praktickou část zaměřenou na prototyp smart-meteru. Popsal napájení protorypu a uvedl popis použitých čidel proudu a napětí. Popsal postup kalibrace. Prezentoval výsledky kontrolního měření. Student odpověděl na otázky oponenta a komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record