• Mobilní aplikace - bezbariérové trasy v rámci centra města 

  Podola, Adam
  Diplomová práce popisuje základy frameworku Android z hlediska budoucího vývoje mobilních aplikací. Čtenář bude seznámen se stávajícími aplikacemi pro podporu tělesně postižených. Dále bude popsán návrh a implementace nové ...
 • Voxelizace 3D modelů a jejich zpracování s využitím GPU 

  Brída, Ján
  Táto práca sa zameriava na analýzu súčasných techník pre povrchovú a úplnú binárnú voxelizáciu 3D modelov. Stručne popisuje aktuálné trendy v tejto problematike a identifikuje vhodnú metódu s cieľom paralelizácie daného ...
 • Analýza postojů českých uživatelů k obchodním řetězcům na základě dat ze sociálních sítí a webových diskusí 

  Bolješik, Michal
  Cieľom tejto práce je navrhnúť a vytvoriť systém analyzujúci dáta z webu, ktoré sa týkajú českých potravinových obchodných reťazcov. Implementovaný systém umožňuje automatické sťahovanie takýchto dát, analýzu ich sentimentu, ...
 • Analýza síťové komunikace Ransomware 

  Šrubař, Michal
  Cílem této práce je přiblížení problematiky malware typu ransomware a následně analýza síťové komunikace crypto-ransomware a možné detekce tohoto typu malware. Práce popisuje v jakém prostředí zkoumání této síťové komunikace ...
 • Šifrování webových stránek na straně prohlížeče 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je popsat současné možnosti kryptografie na straně prohlížeče a zaměřit se na využití nově vznikajícího standardu Web Cryptography API. S využitím těchto technologií pak navrhnout a implementovat knihovnu ...
 • Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů 

  Vídeňský, František
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro rozpoznávání a klasifikaci rodových erbů jako celku i jeho jednotlivých heraldických součástí. V práci jsou představeny metody počítačového vidění pro segmentaci a detekci ...
 • Systém pro monitorování spotřeby vozidel 

  Lazárek, Zbyněk
  Cílem této práce je vytvořit systém, který dokáže detekovat krádeže pohonných hmot z vozidel.Systém se sestává z hardwarového zařízení umístěného ve sledovaných vozidlech a informačníhosystému, díky kterému je možné zjistit, ...
 • Vizualizace výrazů procesní algebry pi-kalkul 

  Prokopová, Dagmar
  Tato práce se zabývá problémem vizualizace výrazů procesní algebry pi-kalkul. Teoretická část práce pojednává jak o obecných principech procesních algeber, tak i o specifických vlastnostech konkrétních modelů se zaměřením ...
 • Aplikace počítače v ultralehkém letounu 

  Žůrek, Daniel
  Diplomová práce se zabývá možnostmi pro tarifikaci provozu ultralehkých letadel nebo vrtulníků. Cílem je vytvořit systém pro zjišťování provozních parametrů letadla, s hlavním zaměřením na detekci a vyhodnocení pohybu. V ...
 • Software pro zpracování dat a řízení CNC obráběcího stroje 

  Kraicinger, Lukáš
  Práce se převážně zabývá návrhem a tvorbou řídicího systému pro CNC obráběcí stroj na výrobu ozubených kol s integrovaným specifickým CAM systémem. Součástí práce je praktické ověření funkčnosti systému, které zahrnuje ...
 • Kontrola zobrazení textu ve formulářích 

  Moravec, Zbyněk
  Cílem této práce je kontrola správného zobrazení textů tlačítek na fotografiích displeje. Tyto fotografie obsahují různá zkreslení, která jsou komplikací pro následné rozpoznávání grafických elementů v obraze. Práce popisuje ...
 • Word2vec modely s přidanou kontextovou informací 

  Šůstek, Martin
  Tato práce se zabývá porozuměním word2vec modelů. Přestože tyto modely vznikly nedávno (2013), staly se velmi populárními. Učením těchto modelů lze obdržet vektorovou reprezentaci slov v~N-dimenzionálním prostoru reálných ...
 • Modul pro klasifikaci výsledků v rámci e-learningového systému 

  Kočvara, Jakub
  V této práci se snažíme pomocí metod strojového učení predikovat výslednou známku studenta ve výukovém informačním systému na základě jeho chování během semestru. Cílem je zjistit optimální techniky při extrakci dat, jejich ...
 • Rekonstrukce povrchu z mračna bodů 

  Knot, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou zpracování mračen bodů sejmutých senzorem Kinect z jediné pozice. V rámci práce byla navržena aplikace, která za použití vybraných metod dokáže spojit takto získaná mračna a ...
 • Webová aplikace pro návrh informačních dashboardů 

  Pastushenko, Olena
  Tato práce popisuje analýzu a návrh webové aplikace určené pro tvorbu informačních dashboardů. Nejdůležitějším úkolem je nejen vizualizovat data prostřednictvím grafů, ale také zvýšit použitelnost konečného produktu a ...
 • Zařízení pro distribuované aplikace v simulátoru rekurzivní síťové architektury 

  Jeřábek, Kamil
  Tato práce popisuje Distributed Application Facility (DAF), včetně jejích komponent, v Recursive InterNetwork Architecture (RINA). DAF je ekvivalentem aplikační vrstvy dnešních sítí. Práce dále dokumentuje implementaci ...
 • Zpřístupnění systému proAlpha externímu klientovi 

  Suchý, Ondřej
  V této práci je rozebírána problematika ERP systémů a jejich hlavních cílů a principů. V návaznosti na tento rozbor je představen ERP systém proALPHA, který je dále analyzován z pohledu možností přístupu k jeho funkcionalitě ...
 • Výuka pokročilých konstrukcí jazyka Python na základě poskytování zpětné vazby ke studentským kódům 

  Letý, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice výukových systémů a jejich praktickému využití při výuce. V teoretické části práce je představena architektura těchto systémů společně s charakteristikami a příklady jednotlivých typů. ...
 • Odpovídání na otázky nad strukturovanými daty 

  Birger, Mark
  Tato práce se zabývá problematikou odpovídání na otázky nad strukturovanými daty. Ve většině případů jsou strukturovaná data reprezentována pomocí propojených grafů, avšak ukrytí koncové struktury dát je podstatné pro ...
 • Bioinformatický nástroj pro anotaci transposonů 

  Jenčo, Michal
  Táto práca poskytuje teoretické východiská pre návrh nového bioinformatického nástroja pre anotáciu transpozónov so zameraním na ich prídavné štruktúrne prvky. Sú v nej z biologického hľadiska popísané transpozóny, mobilné ...