Now showing items 1-20 of 154

 • Automatizace spolupracujících modulů pro online podnikání 

  Vaďura, Pavel
  Tato práce pojednává o návrhu a implementaci API rozhraní pro aplikace společnosti IT STUDIO s.r.o. a následně návrhu a realizaci e-commerce kalendáře využívajícího API. V práci je popsán systém World Wide Web a jeho ...
 • Detekce těžení kryptoměn pomocí analýzy dat o IP tocích 

  Šabík, Erik
  Táto diplomová práca popisuje obecné informácie o kryptomenách, aké princípy sa využívajú pri tvorbe nových mincí a prečo môže byť ich ťaženie nežiadúce. Ďalej pojednáva o tom, čo je to IP tok a ako funguje monitorovanie ...
 • Výuková aplikace stránkování paměti 

  Nechvátal, Petr
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací výukové aplikace pro stránkování paměti.Úkolem této aplikace je pomoci studentům pochopit a procvičit si některé koncepty ohledněstránkování paměti. Umožní studentům napsat části ...
 • Dolování neobvyklého chování v datech trajektorií 

  Koňárek, Petr
  Cílem práce je vytvoření přehledu problematiky dolování neobvyklého chování v datech trajektorií. Následuje návrh dolovací úlohy pro detekci odlehlých trajektorií a výběr vhodných metod k této úloze, které jsou detailněji ...
 • Registrace fotografií do 3D modelu terénu 

  Deák, Jaromír
  Tato práce se zabývá existujícími řešeními a možnostmi registrace fotografie do 3D modelu terénu na základě znalosti geografické polohy pořízení fotografie. Přínosem této práce je otevření nových možností řešení této úlohy ...
 • Bezpečnostní metriky platformy SAP 

  Třeštíková, Lenka
  Cílem práce je zanalyzovat možná rizika působící na platformu SAP NetWeaver, využívané pro běh podnikových systémů společnosti SAP, a identifikovat nejrůznější zranitelnosti plynoucí ze špatné konfigurace systému, nedůkladného ...
 • Automatizovaná podpora testování a vydávání serverových aplikací 

  Maga, Martin
  Úlohou tejto diplomovej práce je podľa konkrétnych požiadaviek zadávateľa spoločnosti AVG vytvoriť systém pre automatizovanú podporu testovania a vydávania serverových aplikácií. Hlavným cieľom je vytvoriť systém vydávania ...
 • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

  Kubovčík, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...
 • Syntaktická analýza založená na systémech hlubokých zásobníkových automatů 

  Šoustar, Jakub
  Tato práce se zabývá hlubokými zásobníkovými automaty a zavádí jejich modifikaci nazvanou řízený hluboký zásobníkový automat. Dále jsou v této práci představeny distribuované systémy hlubokých zásobníkových automatů a ...
 • NoSQL databáze pro data senzorů s podporou časových řad 

  Vizina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem NoSQL databází, jež lze využít pro efektivní ukládání senzorových dat s charakterem časových řad. Cílem je navrhnout a implementovat vlastní řešení databáze určené pro ukládání dat ...
 • Detekce a rozpoznání hub v přirozeném prostředí 

  Steinhauser, Dominik
  Práce řeší problém detekce a klasifikace hub na fotografiích v přirozeném prostředí. K řešení jsem použil konvoluční neuronové sítě. Začátek práce je věnován teorii neuronových sítí. Dále je v práci řešena detekce hub a ...
 • Zpřístupnění systému proAlpha externímu klientovi 

  Suchý, Ondřej
  V této práci je rozebírána problematika ERP systémů a jejich hlavních cílů a principů. V návaznosti na tento rozbor je představen ERP systém proALPHA, který je dále analyzován z pohledu možností přístupu k jeho funkcionalitě ...
 • Mobilní systém pro rozpoznání textu na Androidu 

  Tomešek, Jan
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní knihovny pro předzpracování obrazu s textem, která představuje součást systému pro rozpoznávání textu. Knihovna je realizována s důrazem na obecnost použití, efektivitu a přenositelnost. ...
 • LIDAR a stereokamera v lokalizaci mobilních robotů 

  Vyroubalová, Jana
  Lidar (2D) se velmi často používá v mapování, lokalizaci a navigaci mobilních robotů. Jeho využití má však svá omezení a to převším využitelnost spíše v jednoduchém prostředí. Tento problém může být odstraněn přidáním ...
 • Výuka pokročilých konstrukcí jazyka Python na základě poskytování zpětné vazby ke studentským kódům 

  Letý, Pavel
  Diplomová práce se věnuje problematice výukových systémů a jejich praktickému využití při výuce. V teoretické části práce je představena architektura těchto systémů společně s charakteristikami a příklady jednotlivých typů. ...
 • VR interaktivní aplikace 

  Novotný, Miroslav
  Cílem této práce je nastudovat virtuální realitu a aspekty vývoje pro tuto platformu. Dále také vybrat a nastudovat vhodné prostředí pro vývoj aplikace a zjistit a vyzkoušet možnosti a omezení, které s touto platformou a ...
 • Algoritmy rozvrhování výroby s dynamickými rekonfiguracemi a údržbou 

  Halčin, Marián
  Diplomová práca sa zaoberá témou počítačového rozvrhovania výroby s dynamickými rekonfiguráciami a údržbou. Problém je formálne popísaný matematickým modelom s názvom Resource Constrained Project Scheduling Problem rozšíreným ...
 • Synchronizace webových aplikací na platformě Java EE 

  Poul, Jan
  Tato práce se zabývá využitím technologie Java EE a oboustrannou komunikací typu klient-server. Řeší návrh architektury aplikace umožňující synchronizovat stav aplikace a grafického výstupu pro větší množství klientů. ...
 • Systém pro sledování využití mobilních aplikací 

  Nevřela, Marek
  Diplomová práce popisuje vývoj systému pro sledování používání mobilních aplikací na platformě Android. Cílem je vytvořit systém, který automatizovaně sbírá data v pozadí mobilních aplikací a je schopen je analyzovat. Práce ...
 • Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování 

  Kůrová, Martina
  Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily ...