Now showing items 1-2 of 2

  • Abstrakce dynamických datových struktur s využitím šablon 

    Malík, Viktor
    Cieľom tejto práce je návrh analýzy tvaru haldy vhodnej pre potreby analyzátora 2LS. 2LS je nástroj pre analýzu C programov založený na automatickom odvodzovaní invariantov s použitím SMT solvera. Navrhované riešenie ...
  • Syntéza důkazů nekonečnosti běhu programů s využitím šablon 

    Martiček, Štefan
    Jednou z nejsložitěji verifikovaných vlastností programů v oblasti formální analýzy je živost. K jedné z metod ověřujících tuto vlastnost patří i dokazování neukončitelnosti programů. Naše práce popisuje návrh a implementaci ...