Now showing items 1-1 of 1

  • Volumetrické efekty akcelerované na GPU 

    Kubovčík, Tomáš
    Táto práca sa zaoberá simuláciou a vykresľovaním volumetrických efektov založených na toku tekutín, najmä efektu ohňa a dymu. Výpočty sú akcelerované na grafickej karte použitím moderného grafického API s cieľom dosiahnutia ...