Show simple item record

Algorithmic Trading Using Artificial Neural Networks

dc.contributor.advisorSzőke, Igorcs
dc.contributor.authorRadoš, Danielcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:26:04Z
dc.date.available2019-04-03T22:26:04Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationRADOŠ, D. Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other106484cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/69563
dc.description.abstractTáto diplomová práca sa zaoberá algoritmickým obchodovaním na forexovom trhu s využitým umelých neurónových sietí. Na úvod sú popísané termíny dôležité pre obchodovanie obecne. V práci je ďalej popísaná teória neurónových sietí a ich možné využitie. Praktická časť obsahuje navrhnuté obchodné stratégie s neurónovými sieťami. Vstup siete tvoria vybrané indikátory technickej analýzy alebo priamo cenové úrovne. Obchodné stratégie boli implementované a otestované. V závere práce sú vyhodnotené výsledky jednotlivých obchodných modelov.cs
dc.description.abstractThis master's thesis is focused on algorithmic trading on the forex market using artificial neural networks. In the introduction, there are generally described terms concerning the trading. Subsequently, in the following chapters, the thesis describes the theory of neural networks and their possible use. The practical part contains designed business strategies with neural networks. Inputs used in the network are indicators of technical analysis or directly price level. Business strategies have been implemented and tested. In the conclusion, there are summarized findings of individual business models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectobchodovanie na burzecs
dc.subjectumelé neurónové sietecs
dc.subjecttechnická analýzacs
dc.subjectprice actioncs
dc.subjectalgoritmické obchodovaniecs
dc.subjectforexcs
dc.subjectstock tradingen
dc.subjectartificial neural networken
dc.subjecttechnical analysisen
dc.subjectprice actionen
dc.subjectalgorithmic tradingen
dc.subjectforexen
dc.titleAlgoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítícs
dc.title.alternativeAlgorithmic Trading Using Artificial Neural Networksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2020-05-10-16:13:09cs
thesis.disciplineManagement a informační technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid106484en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:12:19en
sync.item.modts2021.11.12 09:08:19en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
dc.contributor.refereePlchot, Oldřichcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. RNDr. Jitka Kreslíková, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Prof. RNDr. Mária Lucká, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C". Otázky u obhajoby: Vámi navržená neuronová síť pracuje s velmi malým kontextem vstupních dat. Zkuste diskutovat jak umožnit danému modelu uvažovat delší historii vývoje ceny sledovaného obchodního páru.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programInformační technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record